הציונות ושני המשיחים - ברכת צמח דוד בתפילת הלחש (15)

🔸 למה צריך שני משיחים 🔸 ההבדל בין "כיסא דוד" - משיח בן יוסף, ובין "צמח דוד" - משיח בן דוד. 🔸 הציונות וההכרחיות שהיא תהיה מחוברת למקורות היהדות 🔸 המחלוקת המעניינת בין הנוסח האשכנזי והספרדי

4 מרכיבים של הנהגה שלמה / תפילת הלחש (14) - בונה ירושלים

 🔸 למה צריך 2 ברכות על הגאולה - בונה ירושלים ומצמיח קרן ישועה? 🔸 בברכה 4 חלקים, על 4 חלקי ההנהגה: סנהדרין, נבואה, מקדש ומלכות 🔸 ממה התפעלה כל כך מלכת שבא בירושלים? 🔸 איזה חלקים מהברכה התקיימו כבר בימינו 🔸 לא תהיה גלות נוספת


תפילת הלחש (13) - על הצדיקים - נחיצותם של הצדיקים לכלל ישראל

 🔸 מה האינטרס של כלל ישראל להתפלל על הצדיקים? 🔸 למה מדגישים את הצדיקים ולא את החכמים? 🔸 לטוב בעולם תמיד יהיו מתנגדים 🔸 ללכת עם האמת בלי להתחשב בתדמית וברייטינג


מהותו של חודש טבת ותיקון הכעס

 לכל חודש יש מהות שכוללת מידה בנפש שיכולה להתרומם בחודש הזה, וגם אות מתאימה מאותיות הא-ב, ואיבר בגוף. לימוד לאור דבריהם של ה"בני יששכר" ורבי צדוק הכהן מלובלין


תפילת הלחש (11) - מלך אוהב צדקה ומשפט

 האם מתפללים על מערכת המשפט או על מלכות ה׳? 🔹 למה דווקא כאן מבקשים שלא תהיה לנו עצבות ודיכאון, ״יגון ואנחה״. 🔹 השילוב הראוי של "צדקה ומשפט"


תפילת הלחש (10) - קיבוץ גלויות - התעוררות הרצון הפנימי לשוב ארצה ולחיות באחדות

 🔹 מהו שופר "גדול"? ופירושו הנפלא של הראי"ה קוק זצ"ל 🔹 קיבוץ גלויות התחיל אבל לא הושלם 🔹 "מקבץ נדחי עמו" - עשרת השבטים האבודים 🔹 הנס של יהודים שבאו מיותר מ-100 ארצות וחיים ביחד