אם יש "מודה" - יש "אני"!

 השאלה של איש הבידור הישראלי * הפלא במילים היהודיות לפתיחת הבוקר - "מודה, אני". לפי ביאורו של מרן הראי"ה קוק בסידור שלו


הבחירה לפתוח את היום ב"כן"! - תפילת "מודה אני"

 

מסירות כלפי אמא דמנטית

נושא לא פשוט אבל חשוב מאוד. טעימה של כיבוד הורים מדהים. נגיעה במהותו של אדם שסובל מדמנציה. מתוך מקרה של מוקד "קדושת החיים" שאני זוכה להיות אחד מהמשיבים שם.

לשאלות הלכתיות-רפואיות במצבים מורכבים של סוף החיים ניתן לפנות אלינו 0795555955