תפילת הלחש (2) - מחיה המתים - ניסים של תחייה פרטית ולאומית

 🔹 מהי גבורה אלוקית? האם גם ה' כובש את יצרו? נתינת המקום לבני האדם לטעות ולקום  🔹 איך תחיית המתים קשורה לגשם ולזרע שטומנים באדמה?  🔹 למה מזכירים 6 פעמים (!) את תחיית המתים בברכה הזו? סוגים שונים של תחייה פרטית ולאומית