תפילת הלחש (1) - ברכת אבות - תעודת הזהות שלך

 🔹 בכל שיעור נלמד ברכה אחת מתפילת שמונה-עשרה.  🔹 למה הולכים 3 צעדים אחורה וקדימה לפני התפילה?  🔹 למה מדברים בברכה הראשונה על האבות שלנו ולא על הקב"ה?  🔹 לאיפה נעלמו המילים "מלך העולם" מהברכה הראשונה?