התשובה (5) - באמת יש ימים קדושים יותר בשנה?

 🔸איך מפרסמים הודעת התנצלות בתקשורת?  🔸 מה קדוש יותר בעשרת ימי תשובה?  🔸 העומק של דין מוזר, לומר וידוי לפני סעודה מפסקת "שמא ייחנק" 🔸 לימוד בהלכות תשובה לרמב"ם (פרק ב)