מהו מוקד "קדושת החיים"?

 מהו מוקד "קדושת החיים"?'קדושת החיים', שזכיתי להיות בין הרבנים המשיבים שלו, הוא מיזם המציע מענה למשפחות הנדרשות להכריע בשאלות הלכתיות מורכבות ודחופות בנוגע לבן משפחה הנתון בסכנת חיים או במצבי חולי מורכבים.
בין היתר מפעיל המיזם קו טלפון פתוח למענה מיידי, 24 שעות ביממה, ומופעל ידי רבנים שהתמחו בתחום זה בשיתוף אנשי מקצוע (רופאים ומטפלים).

רקע:
עם התפתחות הרפואה ועליית תוחלת החיים, הפך העיסוק בשאלות הנוגעות לקדושת החיים תכוף ורלבנטי־מתמיד. יכולתה של הרפואה לתת מענה למצבים רפואיים מורכבים ולהאריך את חייו של האדם יצרה מציאות מורכבת:
אנשים רבים שבדרך הטבע היו מסיימים את חייהם מוקדם יותר, מתמודדים עתה עם מגוון מחלות ומורכבויות רפואיות. מלבד זאת, העולם הרפואי עובר שינוי מתמיד ביחס אל רצון המטופל ורצון משפחתו, בכל הנוגע לשאלות הקשורות לסוף חייו של האדם, וגם שינויים אלה משפיעים על תכיפות הנושא והרלבנטיות שלו.

כתוצאה משינויים אלו, משפחות רבות נדרשות לעיתים להכריע במצבים מורכבים מאוד:
כאשר אחד מיקיריהם מצוי במצב רפואי קשה והן נדרשות להחליט על המשך הטיפול בו ואופיו. המצב הופך מורכב שבעתיים כאשר מדובר על חולה הסובל ייסורים קשים. במצבים מעין אלה,
בני המשפחה – ולעיתים אף החולים עצמם – חשים אובדי עצות ואינם יודעים מהי הדרך הנכונה הן במישור ההלכתי הן במישור המוסרי. לא עוד אלא שהניסיון מורה כי משפחה שנאלצה לקבל החלטות הרות גורל אלו לבדה, ממשיכה גם לאחר מכן – לאחר פטירת יקירם – להתייסר בשאלה האם נהגו נכון.

נוכח מצב זה, יזם מכון פוע"ה את הקמתו של אגף חדש אשר יעסוק בכל נושאי קדושת החיים ויציע הדרכה בתחום לבני משפחה ולחולים – פסיקה הלכתית הנובעת הן מהיכרות מעמיקה עם הידע הרפואי הרלבנטי, הן עם קשת הדעות ההלכתית. המיזם מבקש לאפשר לכל משפחה הנתונה במצבים קשים כאלה לקבל מענה הלכתי זמין ומיידי, הכוונה, ייעוץ וליווי:
כיצד לנהוג? אילו פעולות מותר לעשות או ראוי לעשות? ומאילו פעולות אפשר להימנע או מחויבים להימנע?

לטובת המענה בשאלות קשות אלו, הוכשרה קבוצת רבנים והוקם קו טלפון המציע מענה לכל אורך שעות היממה בעבור כל מי שנדרש לכך. תשובתם של הרבנים והדרכתם מתקבלות לאחר בירור רפואי מעמיק ובמידת הצורך – בשאלות חריגות – לאחר התייעצות נוספת עם גדולי ישראל.
כידוע, פסיקת הלכה נדרשת לחיבור בין המציאות האישית של השואל ובין הידע ההלכתי של הפוסק. כדי שהרבנים המשיבים יוכלו לקבל החלטות נכונות, מקיימים רבני המכון שיתופי פעולה עם קבוצת רופאים ואחיות שנרתמו למשימה ומסייעים בידי הרבנים להבין את תמונת המצב הרפואית במלואה – במיוחד במצבי לחץ מעין אלה. הידע הרחב של רבני המכון, ההלכתי והרפואי, ומערך הקשרים שלהם, עם גדולי הפוסקים מזה ובכירי הרופאים מזה, מאפשרים להם לסייע לציבור המגוון הפונה אליהם.

חזון:
"אני אמית ואחיה" (דברים לב, לט). הקב"ה יוצר נשמות ומורידן לעולמנו; משמגיע זמנן, הוא נוטלן לבית עולמן. שלושה שותפים ליצירתו של האדם, כפי שלימדו חז"ל, וגם בסוף ימיו של האדם עלי האדמה שלושה שותפים: בני המשפחה, הרופאים והרבנים.
חזוננו קשור לשלושת השותפים הללו: בני המשפחה יכירו וידעו כי השאלות ברגעים קשים אלו אינן שאלות מוסריות ורפואיות גרידא אלא הן במיוחד שאלות הלכתיות כבדות משקל, שאלות של חיים ומוות פשוטו כמשמעו; העולם הרבני יכיר את המקורות הרבים העוסקים בשאלות אלו, את דרכי הפסיקה השונות ויעורר את הציבור לחשיבות שאלת רב בסוגיות קדושת החיים; הרופאים יכירו את השקפת עולמה של היהדות בנושא מורכב זה, יבינו את המשמעות הרוחנית והדתית של סוגיות אלו, ויפעלו בשיתוף פעולה עם פוסקי ההלכה (בהתאם ל"חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו–2005, אשר מבקש להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים לבין ערך רצונו של האדם וחשיבות איכות החיים). אנו רואים שליחות גדולה בחיבור בין שלושת השותפים הן כדי לא להאריך את סבלו של האדם שלא לצורך, הן כדי לא לקצר את ימיו חלילה.

רבני המכון:
הרבנים המשיבים התמחו בסוגיות אלו במסגרת השתלמות שנתית שעסקה בצדדיה השונים של קדושת החיים. במהלך ההשתלמות התקיימו שיעורים מגדולי הפוסקים בתחום, הרצאות מבכירי הרופאים, ביקורים בבתי חולים וכן סדנאות לראי הנפש.