שו"ת אקטואלי - י"ז בתמוז

 

צילום:ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי

שו"ת י"ז בתמוז 

הרב יוני דון-יחייא

 

צהריים טובים!

 

האם במוצאי שבת חלים כבר דיני שלושת השבועות?

כן. ובפרט השנה שמוצאי שבת הוא כבר י"ח בתמוז, ורק בגלל שלא צמים בשבת הצום נדחה ליום ראשון.

 

על מה מצטערים בי"ז תמוז?

בעיקר על תחילת חורבן המקדש: בבית ראשון נאלצו להפסיק להקריב את קרבן התמיד שמוקרב יום יום ללא הפסקה. ובבית שני פרצו האויבים לירושלים.

 

האם מותר לצחצח שיניים בצום?

בתעניות הקטנות כמו י"ז בתמוז מי שמרגיש לא בנוח בלי צחצוח יכול לצחצח, בתשומת לב שלא יבלע מים (מ"ב תקסז, יא).

 

מי פטור מלצום?

חולים, מעוברות ומניקות פטורים מלצום (ערוה"ש תקנ, א; עי' שער הציון תקנ, ב, וכך הוא מנהג ירושלים).

מי שצריך ליטול תרופות קבועות, יטול גם בצום. ואם אינו יודע לבלוע כדור בלי מים, יבלע עם מעט מים. ומי שחייב לפי ההנחיות ליטול את הכדור עם שתיה ואכילה, מותר לעשות כן.

מי שהותר לו שלא לצום, אינו צריך לשתות בשיעורים קטנים (כמו ביום כיפור) אלא שותה ואוכל כרגיל. אך יימנע מלאכול ממתקים ומותרות כדי להשתתף עם הציבור בצער הכללי (מ"ב תקנ, ה).

גם קטנים בגיל חינוך, שפטורים מלצום, ראוי לחנכם למעט בממתקים ביום זה.

 

האם מותר להתקלח ולטבול במקוה בי"ז בתמוז?

מותר. איסור רחיצה הוא דווקא בצום ט' באב וביום כיפור. כמו שהאיסור ללבוש נעלי עור נאמר דווקא בט' באב (שו"ע תקנ, ב).

 

האם מותר ללכת לבריכה ולשמוע מוזיקה בי"ז בתמוז?

לא (קצוש"ע קכב, א; בא"ח א, דברים ה). ביום הצום נכון שלא לעסוק בבילוי ותענוג. ונראה שמוזיקה שקטה שמרגיעה את האדם אינה אסורה (הרחבנו בשו"ת הקודם על כך). וכן פעולות שגרתיות כמו כביסה וגיהוץ מותרים גם בצום.

 

מתי מסתיים הצום?

בצאת הכוכבים. השנה זה יוצא ב-20:11.

 

שנעשה את הימים הבאים לקראתנו לימים טובים.

בשורות טובות