הציונות ושני המשיחים - ברכת צמח דוד בתפילת הלחש (15)

🔸 למה צריך שני משיחים 🔸 ההבדל בין "כיסא דוד" - משיח בן יוסף, ובין "צמח דוד" - משיח בן דוד. 🔸 הציונות וההכרחיות שהיא תהיה מחוברת למקורות היהדות 🔸 המחלוקת המעניינת בין הנוסח האשכנזי והספרדי