"מסילת ישרים מהלך" - לדמותו של הרב יהושע רוזן זצ"ל

האם רפואות בחז"ל וברמב"ם רלוונטיות לנו? / רמב"ם הלכות דעות (פרק ד)


לימוד משותף בהלכות דעות לרמב"ם.

הרמב"ם מלמד עקרונות חשובים לימינו בתודעת הנפש והגוף ועבודת ה'.שו"ת ס.מ.ס - תשובות קצרות

 שו"ת ס.מ.ס - תשובות קצרות
שו"ת מספר 5 - תחילת אייר

כוסברה בשמיטה
שכן שלי יש לו גינה שהוא מטפח כבר כמה שנים. השכן הוא לא אדם דתי והוא שלח לי השבוע משלוח של עלי כוסברה טריים.
האם מותר להשתמש בהם? אם לא מה לעשות איתם?
תשובה: כוסברה שצמחה בשמיטה אסורה בשימוש וזה נקרא ״ספיחין״. יש לזרוק.
***

קטיפת ענפי שקדיה בשמיטה
מותר בשמיטה לקטוף ענפי שקדיה ולשים בבית בעציצים עם מים? לצורכי נוי ולא השרשה.
תודה.
תשובה: מותר לקטוף בשמיטה כשזה לא נעשה בצורה מקצועית שגורמת לעץ להתפתח יותר.
ומותר לשים בתוך בית בעציץ מכיוון שיש רצפה מתחת ותקרה מעל. אז העציץ הזה מנותק מהטבע ולא חלים עליו דיני שמיטה.
***

צילום של הקשת
זה נכון שאסור לצלם קשת?
תשובה: הקשת היא דבר יפהפה ומופלא. יחד עם זאת היא רומזת למבול ולמידת הדין. לכן כתוב בפוסקים שראוי לא להתבונן ארוכות על הקשת.
אבל אין איסור להסתכל לקצת זמן ואפילו יש ברכה שמברכים על הקשת.
ולגבי צילום כתב הרב יעקב אריאל שאין בזה איסור.
***

שמנת במחבת בשרית
הבת שלי בטעות בישלה שמנת במחבת בשרית. מה דין המחבת?
תשובה: המחבת והכלים שערבבו איתם את השמנת החמה צריכים הגעלה.
איך?
מנקים טוב את הכלים.
מחכים 24 שעות מאז הבישול.
מרתיחים סיר גדול עם מים ומכסה עד שרואים בועות של רתיחה.
מכניסים לכמה שניות את המחבת והכלים. אם המחבת גדולה ולא נכנסת כולה אז מכניסים בהתחלה צד אחד ואחר כך את הידית והצד השני.
***

תפילת הדרך בימינו
מתי צריך להגיד תפילת הדרך? לפני כמה זמן אמרו לי רק נסיעה של 72 דקות, האם גם בנסיעה לגולן?
תשובה: בימינו שנוסעים ברכב וכד׳ - יש דיון אם לומר תפילת הדרך רק על נסיעה ארוכה של 72 דקות מחוץ לעיר.
או מצד שני - לומר על כל נסיעה מחוץ לעיר. ובפרט שכיום אין ״חיות רעות״ בדרך אבל יש תאונות…
אני נוהג לומר תפילת הדרך מלאה בנסיעה משמעותית של 72 דקות. כך קיבלתי ממו״ר הרב אברהם שפירא.
או בנסיעה קצרה יותר אם זה מקום שיש בו יותר סכנה.
בנסיעה לגולן שהיא קצרה יותר בשבילי, אני אומר תפילת הדרך אבל בגלל הספק על הברכה, אני לא אומר שם ה׳ בסוף. זה יוצא כך: ״ברוך אתה שומע תפילה״.
***

בריכה בספירת העומר
יש לי שאלה לגבי העומר, מתי בעצם אסור להיכנס למים מתחילת העומר או שיש ימים מסויימים שממש אסור?
תשובה: מותר להיכנס לבריכה בכל ימי ספירת העומר. מה שחשוב להקפיד זה שהבריכה תהיה נפרדת. זה נכון תמיד וקו וחומר בימים אלה שיש בהם בחינה של מידת הדין.
כנראה זכרת שלא נכנסים לבריכה בגלל תקופה אחרת, תשעת הימים שלפני תשעה באב.
***

חנוכת הבית בחול המועד
בחסדי ד מתקרבים לסיום הבית.
שייך לעשות חנוכת בית בחול המועד פסח?
זה נראה שמערבים שמחה בשמחה...
תשובה: בשעה טובה ובברכה בשלום וברעות!
מותר לעשות סעודת חנוכת הבית בחול המועד, ואין בזה חשש מצד "אין מערבין שמחה בשמחה". [ילקוט יוסף שובע שמחות חלק א' חופה וקידושין עמוד תצג]
***

אותיות דבוקות בספר תורה
בספר תורה שלנו ראינו באחת השבתות שתי אותיות דבוקות. כמדומני בסוף ספר בראשית או תחילת שמות.
איננו זוכרים כעת איפה זה וכשחיפשנו קצת לא מצאנו.
תשובה: אם היה דיבוק שפוסל - צריך לעשות חיפוש אחר חיפוש, כמו שכותב החת"ס, עד שמוצאים.
גם אם מדובר בדיבוק קל שאינו פוסל - לכתחילה יש לבדוק.
מסקנה - קחו את הספר להגהת מחשב.


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


שו"ת מספר 4 - שבת זכור תשפ"ב

לצלם את הקשת
זה נכון שאסור לצלם קשת?

תשובה: כתוב בפוסקים (עי' שו"ע רכט, א) שלא להתבונן ארוכות על הקשת. 
אבל אין איסור להסתכל לקצת זמן, ואפילו יש ברכה שמברכים על הקשת. 

ולגבי צילום כתב הרב יעקב אריאל שאין בזה איסור.


לימונים בשנת שמיטה
מי שיש לו שקית לימונים שקיבל מחבר שלו שקטף מהעץ בחצר. הוא אינו יודע אם התחילו לגדול השנה או לא - מה הפתרון לכך? הלימונים שהתחילו לגדול בשנה שעברה (השנה השישית) צריכים תרומות ומעשרות. ואילו הלימונים שהתחילו לגדול השנה (שנת תשפ"ב, שמיטה) הם בקדושת שביעית ולא מפרישים מהם תרומות ומעשרות. 

תשובה - מהרב יצחק דביר מ'מכון התורה והארץ': שיקח לימון אחד גדול במיוחד, שמסתבר ששייך לשנה השישית, ויפריש תרומות ומעשרות בלי ברכה. 


עבודה בחול המועד בפיצוחים
האם מותר לי לעבוד בחול המועד, חנות פיצוחים, שקדים אגוזים וכו'?

תשובה: מותר לפתוח חנות של אוכל בחול המועד כי היא נחוצה לצורכי אוכל-נפש במועד. ומי שיכול למעט בעבודה כדי שיהיה פנוי לשמחת החג - מה טוב. 


קריאה בספר תורה שנמצא בו דיבוק אותיות
יש ספר תורה ברמה גבוהה. באחת השבתות תוך כדי הקריאה ראיתי שיש שתי אותיות שממש מדובקות זו בזו. כשנזכרנו בזה אחרי כמה זמן חיפשנו ולא מצאנו איפה האותיות הדבוקות. האם אפשר לקרוא בינתיים בספר הזה? 

תשובה - בהתייעצות עם הרב יצחק גולדשטיין מ'מכון אות': אם היה דיבוק שפוסל - צריך לעשות חיפוש אחר חיפוש, כמו שכותב החת"ס, עד שמוצאים. 
גם אם מדובר בדיבוק קל שאינו פוסל - לכתחילה יש לבדוק. 
מסקנה - קחו את הספר להגהת מחשב. 


כוסברה של השכן בשמיטה
שכן שלי יש לו גינה שהוא מטפח כבר כמהשנים. השכן  הוא לא אדם דתי והוא שלח לי השבוע משלוח של עלי כוסברה טריים. 
האם מותר להשתמש בהם? אם לא, מה לעשות איתם?

תשובה: אין היתר לגדל כוסברה בשנת השמיטה, ומה שגדל אסור באכילה וזוהי גזירת חכמים שנקראת "ספיחין". 
בשונה מחקלאים שעושים לפרנסתם, שעושים 'היתר מכירה' וגם הם לא זורעים בעצמם אלא על-ידי גוי. 
למעשה, שימי את הכוסברה בשקית ותניחי בפח. 


קוסקוס מעל מרק בשרי
סיר חלבי, שחומם בו קוסקוס שהכנו אותו על בסיס (על ידי אידוי) מרק בשרי. לתוך הסיר החלבי הוכנס חלב. ועורבב על ידי הכף. מה דין הסיר והכף?

תשובה: הקוסקוס בשרי מכיוון שהוא הוכן ע"י אדי-מים בשריים. מכיוון שחיממו אותו עם חלב - יש לזרוק את הקוסקוס. ולעשות הגעלה לסיר ולכף.


עקירת עץ בשמיטה
האם מותר לעקור עץ בשנת שמיטה? מדובר בעץ לימון, באמצע דשא סינטטי בחצר הפרטית. והסיבה היא שהעץ מפריע בגינה לילדים לשחק בכדור וכד'.

תשובה: יש בעיה בעקירת העץ, בלי קשר לשמיטה. לא עוקרים עץ פרי בגלל האיסור "לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות" (דברים כ, יט). עי' רמב"ם (מלכים ו, ז-ח).
כשיש סיבה משמעותית כגון שהעץ גורם נזק ממשי או שרוצים לבנות שם בית וכד', יש היתר לעוקרו. וגם את זה עושים על-ידי גוי כי עלולה להיות סכנה ח"ו ליהודי שכורת או עוקר עץ (ועי' ב"ק צא, ב ופתחי תשובה ביו"ד קטז, ו).


תרומת לבית כנסת ממעשר כספים
בשבת התארחתי בבית כנסת ועליתי לתורה. תרמתי כסף למקום ובליבי כיוונתי שאם זה מותר זה ייחשב למעשר כספים. האם מותר?

תשובה: אני מניח שלא היית חייב לתרום אלא רצית. אז מותר לתת מהממעשר. כי רק דברים שאדם חייב לתת כמו מתנות לאביונים - אותם לא נותנים ממעשר (ועי' רמ"א יו"ד רמט, א).


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


שו"ת מספר 3 - ראש חודש אדר ב' תשפ"ב

זמן קריאת שמע במניין נוער
המניין שלנו בשבת בבוקר מתחיל ב-9:00. מתי סוף זמן קריאת שמע?

תשובה: זמן קריאת שמע משתנה כל הזמן. היום, ראש חודש אדר ב', הזמן הוא חמש דקות לפני תשע. 
לכן תודיעו ביום שישי לכל הנערים שמשתתפים במניין, שלפני שהם מגיעים לתפילה (בדרך לשם..) שיאמרו את 3 הפרשיות של "שמע", מ"שמע ישראל" ועד "ה' אלקיכם אמת". 
ובכך הם קיימו את המצוה של התורה "ודברת בם... ובשכבך ובקומך". 
אחר כך בתפילה עצמה אומרים פעם נוספת את קריאת שמע, הפעם עם הברכות שלפניה ושאחריה. 


חנוכת בית
האם רווקה שקנתה דירה מחוייבת בחנוכת בית? 
ומה המינימום המחייב לחנוכת הבית? תודה

תשובה: מי שקונה דירה, נכון שיעשה חנוכת הבית כדי להודות לה' על כך.
ובארץ ישראל יש מצוה מן התורה בקניית בית או בנייתו (עי' רמב"ן בהוספות לסה"מ מצ' ד).
חנוכת הבית גם נועדה להגדיר מראש שמטרת הבית הזה להיות בית יהודי שמחובר לשורש שלו - לקב"ה. ובכך חלה ברכה וקדושה על הבית (כמו שמובא מהזוהר הקדוש).

גם רווקה תעשה חנוכת הבית.

הנה דברים שכתבתי בעבר בעניין:

חנוכת בית חדש היא מאורע משמח, ובארץ ישראל היא מצווה מיוחדת, כיון שיש מצוה מן התורה בבניית בית חדש כחלק מישוב הארץ (עי' מגן-אברהם תקסח, ה). באופן פשוט זו חלק ממצוות הודאה שאדם צריך להודות לה' על מה שיש לו.

עד כמה החשיבה התורה את המצווה הזו של חנוכת הבית אנו למדים מכך שהתורה אומרת כי מי שבנה בית ולא חנכו – חוזר עליה מעורכי המלחמה. "מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר בָּנָה בַיִת חָדָשׁ וְלֹא חֲנָכוֹ יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ פֶּן  יָמוּת בַּמִּלְחָמָה וְאִישׁ אַחֵר יַחְנְכֶנּוּ" (דברים כ, ה).

מתי עושים? כדאי לעשות מיד כשנכנסים – שהתחלת המגורים בבית תהיה מתוך הודאה לה' ומתוך קדושה ודברי תורה (שו"ת תורה לשמה, תפד). ואם לא יכלו – יקדימו לעשות ככל האפשר וראוי בתוך שלושים יום (הרב אלישיב בקונ' 'מזמור שיר חנוכת הבית').

מהו הנוסח? עיקר הדין הוא להודות לה' בצורה כלשהי, ונכון לומר דברי תורה. 

למעשה נהגו הספרדים להזמין לפחות עשרה גברים לבית ולומר את נוסח חנוכת הבית שסידר הרב החיד"א[1]. כיום בארץ ישראל נוהגים גם רבים מהאשכנזים לומר נוסח זה; ונראה שכך טוב לעשות. 

בשבת וחול המועד. מותר לעשות חנוכת הבית בחול המועד. גם בשבת מותר אבל עדיף להימנע מכך, מחשש לחילול שבת וכדי שסעודת חנוכת הבית תהיה ניכרת בפני עצמה (ילקוט יוסף, שובע שמחות א, תצב-ג).

 

"... וכמה נאה מנהגם של ישראל הקדושים, שמלבד זה שהם בונים ביתם לשם שמיים, הם גם מחנכים (חונכים) אותו בדברי תורה ובקיום כמה וכמה מצוות.

ואין ספק בדבר שתוקף עסק התורה בכנופיא (בחבורה) מביא להם תועלת רבה, שהשראת השכינה שם מגינה על בעל הבית וינצלו בני ביתו מכל מרעין בישין ויהיו מצליחים בכל מעשיהם, ותמיד יישאר ביתו בידו, והקב"ה ישלח לו שפע והצלחה..."

(ילקוט מעם לועז, פרשת כי תצא)[1] ניתן למצוא את הנוסח המלא כאן: http://www.daat.ac.il/daat/vl/hanukatbayit/hanukatbayit01.pdfזכר לחורבן בקיר הבית
הזכר לחורבן בית במקדש שיבנה בע"ה בקרוב. 
איפה בדיוק משאירים  לא צבוע 30/30 ס"מ?
האם זה יהיה על הטיח? או על השליכט הראשוני?

תשובה: 
השיעור הוא אמה על אמה שזה  50 ס"מ על 50 ס"מ.

עושים אותו בקיר שממול דלת הכניסה (אם אפשר).

לרוב הפוסקים מספיק לשייר את השכבה האחרונה של הצבע, כלומר שלא צובעים שם. ואז רואים את  הטיח שמעורב מסיד וחול.  יש מהדרים לשייר גם את הטיח הבהיר.

מותר לעשות מסביב פס של מתכת כי עדיין רואים מה שבפנים.

הרחבה תוכלי למצוא במאמר שכתבתי בעניין - 
https://torat-haim.blogspot.com/2022/01/blog-post_59.html


הדליית צמחים בשמיטה
האם מותר להדלות (להגביה) צמחי נוי על חוט וכד׳ בשביל יופי ?
ומה הדין בהדליית גפן ?

תשובה: בדרך כלל בצמחים מטפסים זה מעורב עם כוונת הצמחה ויהיה אסור.
בצמחים שאינם מטפסים מותר.


אכילה בפיצריה של אדם דתי ללא תעודת כשרות
האם מותר לאכול בפיצריה שהבעלים אומר שכל המוצרים כשרים,שהם עושים הפרשת חלה,ולא פתוחים בשבת אבל אין להם עדיין תעודת כשרות?
הבעלים של המקום דתיים.

תשובה: לא אוכלים במקום שאין לו תעודה מסודרת של כשרות. כשאני מתארח אצל אדם שומר מצוות בבית, אני יכול לסמוך עליו ולאכול אצלו. 
אבל ברגע שמדובר במקום עסקי וזה נוגע לכסף - ההלכה דורשת אדם אחר ירא שמיים, שיפקח ויעיד שהמקום כשר. 


גמבה שקיבלתי בשמיטה
אחותי קיבלה שקית של גמבות שגדלו בגינה של מכר שלה.
היא איננה יודעת אם הוא מקפיד על שמיטה והתביישה לשאול... מה עליה לעשות עם הגמבות?

תשובה: אנחנו בסוף אדר א', יש סיכוי טוב שזה גדל בשמיטה עצמה שזה נקרא ספיחין, ולכן אין לאכול.


ניסור ענפי עץ שמסתיר את הנוף
יש לי בחצר עץ פקן.
הוא מסתיר לי את הנוף, פֵּירותיו קטנים, בקושי אֲכִילִים.
כיוון שהוא עץ פרי מניב, נראה לי שאסור לעקור.
שאלתי היא האם מותר בשמיטה לנסר את רוב הענפים שלו, לטובת הנוף. מטרתי איננה שיגדל, אלא להגדיל את הרֵאוּת.

תשובה שקיבלתי ממכון התורה והארץ: אפשר לנסר. זה לא למטרת צימוח. אך אם יש  אגוזים חדשים שחנטו, אסור לחתוך את הענפים האלה כי בכך גורמים הפסד לפירות שביעית. [אין בשלב הזה של השנה עדיין אגוזים חדשים]


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


שו"ת מספר 2 - אדר א' תשפ"ב

שמיטת כספים
לגבי שמיטת כספים, האם רק הלוואות כספים נשמטות?
האם מתבטלות גם הלוואות של מוצרים / מצרכים שהלוותי?

תשובה: גם הלוואות של מוצרים כמו מי שלוקחת מהשכנה שלה מוצר - נשמט עקרונית בסוף השמיטה ב"שמיטת כספים".
כל דבר שאדם מלווה לשני - מתוך כוונה שהשני יחזיר לו מוצר אחר במקומו, זו בעצם הלוואה. 
בשונה מהשאלה - שאני נותן לך חפץ ואתה מחזיר לי את אותו החפץ אחרי כמה זמן. 
כמובן, יש מקרים שאני נותן לך ואין לי כוונה שתחזיר לי שום דבר בחזרה. אז אין כאן הלוואה.

בפועל, נוהגים לעשות 'פרוזבול' ואז מותר לקבל הלוואה בחזרה. 


מסעדה עם כשרות מקומית
לאור השינויים בנושא הכשרות במדינה.
איך צריך לנהוג ? תעודת כשרות רגילה של הרבנות המקומית מספיקה ? או שכבר זה לא תקף ?

תשובה: הכשרות המקומית נשארה. היא מספיק טובה. ואותה צריך לבדוק כשבאים לאכול במסעדה וכד׳. 
השינוי בינתיים רק מאפשר לרבנויות במקום אחד (למשל חיפה) לתת כשרות למסעדה במקום אחר (למשל טבריה).


איפור בשבת
האם מותר להתאפר או להוריד את האיפור בשבת?

תשובה: איפור זה בעצם לצבוע בצורות שונות את הפנים לקישוט. 
אחת מהמלאכות האסורות בשבת היא צביעה. כמו שאיננו צובעים שום דבר בשבת, גם את הגוף אין לצבוע. 
ולכן יש להתאפר לפני כניסת השבת.

בעומק, השבת מחזירה אותנו למקום הטבעי שלנו, ששמח במה שיש ולא צריך להתאמץ להוסיף משהו כדי להיות שמח. 
למשל מי שבישל לשבת - יאכל מבושל. מי לא הספיק לבשל מאכל כלשהו - יסתדר וישמח במה שיש ולא יבשל בשבת.
בשבת אנחנו יפים כמו שאנחנו, בלי צורך בתוספת כלשהי.

יש פוסקים שהתירו להתאפר בשבת עצמה באבקות שאין בהם משחה ושמן כמו למשל פודרה - 
מהסיבה שהם יורדים לבד לאחר זמן מה (אין בהם מרכיב שומני).
לדעתי אפשר לסמוך עליהם. 
אפשר לחפש ברשת 'איפור כשר לשבת'. נאמר לי שחברת מינרז וגאיה קיבלו היתר לחלק מהאבקות שלהן.

לגבי הסרת איפור בשבת - אין בכך בעיה כי זה לא צובע. רק לא להשתמש בצמר גפן כי הוא סופג מים וכשלוחצים אותו המים נסחטים ממנו. אפשר עם מגבון (שלא ספוג בהרבה נוזלים).


כמה תפילות נשים חייבות
נשים חייבות ב2 תפילות?

תשובה: עצם התפילה שייכת לכולם בשווה, גברים ונשים. זמן שבו אפשר להגיד תודה וגם לבקש על עצמך ועל אחרים. בקיצור, להיות בקשר.

האם נשים חייבות להתפלל פעמיים ביום? 
יש דעה שנשים חייבות בשתי תפילות, ויש דעה שחייבות בתפילה אחת. 

למעשה, עדיף להתפלל שחרית ומנחה.   
אבל מי שמתפללת תפילה אחת - זה בסדר.  ועדיף לפתוח את היום בתפילה - תפילת שחרית. אבל אם זה לא מסתדר אז אפשר בצהריים תפילת מנחה. 

שכל התפילות שלנו יתקבלו ברצון!


מעשר כספים לבחור צעיר
הרווחתי קצת כסף לאחרונה. 
האם אני חייב לתת מעשר כספים?

תשובה: אתה לא חייב לתת מעשר כספים. 
זה לא כמו פירות וירקות, שחייבים להפריש מהם ״תרומות ומעשרות״. 

אבל זה מנהג ראוי וטוב לתת מעשר כספים מכל רווח שמרוויחים. 

נכון שאתה צעיר ואינך מפרנס את עצמך, אז מותר לך שלא לתת מעשר. 
אבל אני ממש ממליץ לך להתרגל לתת מכל רווח מעשר. קיבלת 100? תן 10. קיבלת 50? תן 5. 

חכמים אמרו שהמעשר מביא ברכה ושפע לאדם. 
כשאדם יודע שמה שיש לו הוא גם בשביל אחרים - הוא נעשה צינור להביא דרכו שפע לעולם.


כשרות ברשת שופרסל
האם כל הסניפים של הרשת נמצאים באותה רמת כשרות - לגבי מחלקת פירות וירקות?

תשובה: לא. לשופרסל יש סניפים עם שמות שונים ויש לכל אחד מהם התנהלות שונה בחלק מהדברים. 
לדוגמה: בטבריה, לשופרסל דיל הגדול שליד הקניון, יש תעודת כשרות שהפרישו תרומות ומעשרות, ובשנת שמיטה - יש אישור על היתר מכירה. 

לעומת זאת, לסניף שופרסל אקספרס ברחוב הבנים, אין תעודת כשרות ולכן אין לקנות שם פירות וירקות. כמובן שאפשר לקנות שם מוצרים סגורים שיש עליהם כשרות של המפעל. 


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


שו"ת מספר 1 - אדר א' תשפ"ב

הפרשת חלה
כאשר עורכים הפרשת חלה בכיתה וכל תלמידה אופה את החלה בביתה, שמעתי שיש בעיה לברך על הפרשת חלה זו?

ת: אפשר לברך בכיתה על הפרשת חלה רק אם 
1. מי שמפרישה אחרי גיל בת מצווה. 
2. לכל אחת יש בצק בכמות של 1660 גרם ומעלה. 
אבל אם כל אחת מקבלת כמות קטנה, אי אפשר לברך.

קדיש על סבא
האם בעלי יכול לומר קדיש על סבא שלו? כי הדוד שלו מאומת לקורונה ולא יכול לומר קדיש. 

ת: אם ההורים של בעלך מאשרים לו שיגיד, אפשר ומצוה. 
אשריכם על הרצון לדאוג לסבא לעילוי נשמתו!

פירות שמיטה בשנה הבאה?
כתבת בשו"ת שבפירות מה שקובע הוא מתי הם התחילו לגדול, 
אז בעצם שנה  הבאה ,למרות שזאת לא שנת שמיטה, הפירות הם הפקר????

ת: נכון. יש להבחין בין איסור עבודת האדמה שהוא אך ורק השנה - שנת תשפ"ב עד סופה.
ובין קדושת הפירות. בעצי פרי מה שקובע הוא החנטה, תחילת הגדילה של הפרי, לכן יש הרבה פירות שיתחילו לגדול השנה, ויהיו ראויים לאכילה בשנה הבאה (בעיקר בחצי השנה הראשון) והם יהיו בקדושת שביעית.

מדד העוני במסכת פאה
במסכת פאה פרק ח יש שתי משניות אחת אחרי השנייה.
אחת מסבירה כי "קו העוני" הוא 200 זוז - לאנשים שלא יודעים לעשות מסחר בכספם, ו200 זוז זה סכום שמספיק להוצאות לשנה.
והשנייב, "קו העוני" הוא 50 זוז- לאנשים שיודעים לסחור וכו'.
מה שיעור הוצאות עני במזונות ולבושים לשנה היום?

ת: שאלה יפה מאוד. 
לגבי 200 זוז - יש כיום מדד של השכר המינימלי לחודש במדינה. מינימום שצריך כדי להסתדר (תלוי כמובן במספר הנפשות שחיות בבית). 

50 זוז - העקרון שיש לאדם איך להרוויח ולהסתדר. 
בימינו - מי שיש לו משכורת חודשית (שמספיקה לו) זה נחשב שיש לו.
ומי שעובד כעצמאי (שזה כמו המסחר במשנה) - אם יש לו סכום שמספיק לו לנהל את העסק שלו ולהשיג רווחים.

ברכה על קבלת סכום כסף גדול
קיבלתי במתנה סכום כסף גדול, כמה מאות אלפי שקלים. 
האם צריך לברך ברכת הודיה. אם כן איזה?
ואם צריך לברך נכון לברך בפני המשפחה כדי לפרסם את ההודיה?

ת: בודאי אפשר לברך על סכום מכובד כזה, אם יש שמחת הלב.
מה מברכים? אדם שהרויח רק לעצמו, מברך "שהחיינו". אך אם  אשתו או כל אדם אחר נהנה עמו - מברכים (גם האשה ששותפה להנאה שלך כמובן יכולה לברך):
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הטוב והמיטיב"!!
בשעה טובה, בשורות טובות

בצל של היתר מכירה
קיבלנו בצל משדה של היתר מכירה, האם יש תרומות ומעשרות שצריך להפריש? אם כן, מה?

ת: מכיוון שעשו היתר מכירה לגוי, אין על היבול דינים של שנת שמיטה. 
לכן צריך להפריש תרומות ומעשרות, בלי ברכה. ולומר את הנוסח המלא שיש בסידורים (או באינטרנט) - גם מעשר שני וגם מעשר עני. 

מה היהדות חושבת על תעשיית הממתקים והסוכר - הלכות דעות לרמב"ם (פרק ג) לימוד משותף בהלכות דעות לרמב"ם.

הרמב"ם מלמד עקרונות חשובים לימינו בתודעת הנפש והגוף ועבודת ה'.


חיים של מודעות - רמב"ם הלכות דעות (פרק ג)לימוד משותף בהלכות דעות לרמב"ם. 

הרמב"ם מלמד עקרונות חשובים לימינו בתודעת הנפש והגוף ועבודת ה'.


כנות, שמחה וציניות - רמב"ם הלכות דעות (פרק ב)

 


לימוד משותף בהלכות דעות לרמב"ם.

הרמב"ם מלמד עקרונות חשובים לימינו בתודעת הנפש והגוף ועבודת ה'.


דמותו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל #3 - מסירות נפש ושמירת הלשוןהשבוע יציינו 40 שנה לפטירת איש החזון והמעשה

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל
בנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה) זצ"ל

דמותו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל #2 - אהבה, מוסריות וחטא העגלהשבוע יציינו 40 שנה לפטירת איש החזון והמעשה, 
הרב צבי יהודה קוק זצ"ל,
בנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה) זצ"ל