תפילת הלחש (9) - ברך עלינו - הגשמים והשפע

 🔹למה ביחד עם בקשת הגשמים מבקשים על השפע בכל התחומים? 🔹 הגשם הוא יחס ותקשורת של אלוקים איתנו ומבטא מצב הרמוני 🔹 מדוע מקדימים ה"טל" שהוא שולי ל"מטר" שהוא העיקרי? התודה על הטוב היומיומי 🔹 למה עושים השוואות בין השנה הזו ובין "כשנים הטובות לברכה"? 🔹 "טוב ומיטיב אתה" - עושה אותנו טובים!תפילת הלחש (8) - רפאנו - ריפוי שורשי

 🔹 מי הרופא - הגוף שלי, הרופא, התרופה או ה'? 🔹 אם יש צורך משמיים במחלה, איך תפילה משפיעה עליה? ואיך היא משפיעה על אדם אחר שחולה? חיבור הנשמות 🔹 "רפאנו ונרפא" - הגוף והנפש והחזרה לאיזון 🔹 תפילה על הבריאים שתתמיד בריאותם 🔹 טוב להוסיף בקשות אישיות בתפילת הלחש 🔹 למה מדגישים רפואה "שלמה"? 🔹 בשביל מה אנו רוצים בריאות? "למען שמך".האם צריך לתקן את הקורא בתורה כשהוא טועה בקריאה?

האם צריך לתקן את הקורא בתורה כשהוא טועה בקריאה?

הרב יוני דון-יחייא

ה'טור' (סי' קמב) פותח באופן הבא את ההלכה: "אם טעה הקורא או החזן המקרא אותו, טוב שלא להגיה עליו על שגגותיו ברבים שלא להלבין פניו, דאף על פי שטעה בה, יצא ידי קריאה".

עם זאת, חשוב שקריאת התורה תהיה מדוייקת ככל האפשר והאחראים על כך עושים מה שביכולתם כדי שהקוראים יכינו היטב את הקריאה.

למעשה, הפוסקים חלוקים אם יוצאים ידי חובה בקריאה שיש בה טעות. לדעת הרמ"א וכך מקובל להורות, רק טעות שמשנה לגמרי את המשמעות דורשת תיקון. כלומר רק אם הקורא דילג על מילה או שינה לגמרי את המשמעות. רוב הטעויות לא משנות את המשמעות.

הפיתרון שמקובל ברוב הקהילות הוא ה'סומך' שעומד ליד הקורא בתורה וכאשר יש טעות שמצריכה תיקון, הסומך אומר זאת בשקט והקורא מתקן. ויש מקומות שגם הרב מתקן.

המציאות של מעט אנשים שמעירים בקול רם לקורא לגמרי לא תקינה וצריכה להיפסק, מכמה סיבות:

א.     הלבנת פנים, כמו שכתב ה'טור'.

ב.     הרתעה של צעירים שרואים שמעירים בקול רם לקורא בתורה ואינם רוצים לקרוא בתורה בבר המצווה שלהם, ובמקום לקרב את הדור הצעיר לבית הכנסת מרחיקים אותו.

ג.      פגיעה בכבוד בית הכנסת: בקריאת התורה תפקיד הציבור להקשיב בשקט מתוך כבוד לקריאה, ולא אווירה של שוק שנזרקות הערות מכיוונים שונים בבית הכנסת.

אם אחד המתפללים חושב שנעשתה טעות והסומך לא תיקן את הקורא, בכל זאת לא יעיר בקול רם, כי פעמים רבות אין צורך לפי ההלכה לתקן על טעות כזאת. ולעיתים הקורא קרא נכון והמתפלל לא שמע טוב אות או מילה. מעבר לכך נזכיר את דעת הרב נחום רבינוביץ' ראש ישיבת מעלה אדומים, שלבייש את הזולת אסור מהתורה וקריאת התורה היא מצוה מדברי חכמים ולכן אין היתר לבייש.

שמו של המקום הוא בית כנסת, תפקידו  לכנס ולחבר בינינו לעבוד את ה' ביחד. על כל אחד ואחת מאיתנו מוטל להשתדל לגרום למי שסביבו לצאת עם חיוך מבית הכנסת, בהארת פנים ויחס מכבד ואוהב. כמו המילים המתוקות שאומרים לפני קריאת שמע:

"וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים באהבה רשות זה לזה,

להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה".


תפילת הלחש (7) - גאולה - אבא אכפתי לצרות של ילדיו

 🔹  על איזו גאולה מבקשים בברכה הזו? 🔹  היכולת לבוא בתפילה בתור ילד שפונה לעזרה 🔹  מה מתכוונים באמירת "ראה נא"? הרי ה' רואה ויודע הכל. 🔹  חלוקת הברכות האמצעיות בתפילה ל-6 פרטיות ו-6 כלליות 🔹  "גאולה ש ל מ ה" - הסיפור על הרב פיינשטיין והרבי מסאטמר 🔹  בקשה שדורשת גם לקיחת אחריות מצידנו.תפילת הלחש (6) - סלח לנו - אבא שממתין בזרועות פתוחות

 🔹 סליחה – תפילה או בקשת מחילה?   🔹 איך מנקים את החטא אבל גם את הרושם שהוא הותיר? 🔹 ההבדל בין 'סליחה' ל'מחילה' 🔹 האם יש גבול שבו כבר אין סליחה ומחילה? 


תפילת הלחש (5) - השיבנו - בקשת הקירבה

 🔹 ברכה שכולה בקשת קירבה 🔹 את הסליחה נבקש בברכה הבאה. כאן מבקשים את הקשר. 🔹 איך אפשר להתפלל על חזרה בתשובה? זה תלוי בבחירה החופשית של האדם!  🔹 תפילה מיוחדת למען מי שהתרחק מאוד מהקדושה


תפילת הלחש (4) - הדעת - המפתח לאושר

 🔹 מה הדבר הראשון שיהודי מבקש מה'? 🔹 הדעת – מפתח ההצלחה והאושר 🔹 בין חכמה אנושית וחכמה שמחוברת למקור 🔹 הסודות טמונים בכל הנוסחים של עם ישראל  


תפילת הלחש (3) - קדושה - התעוררות הנקודה הטובה שבי

 🔹 עצה – בחר מילה אחת בכל תפילה.  🔹 קדושה – רגע של תפילת עמידה באמצע חזרת הש"ץ. 🔹 למה חזרת הש"ץ חשובה יותר מתפילת הלחש? 🔹 החלק הקדוש שבי הוא החלק הכללי שאני יהודי מעם ישראל 🔹 להיות קדוש – לעשות בשביל ה' ובשביל אנשים אחרים 🔹 למה פונים עם הראש ימינה ושמאלה בקדושה?


תפילת הלחש (2) - מחיה המתים - ניסים של תחייה פרטית ולאומית

 🔹 מהי גבורה אלוקית? האם גם ה' כובש את יצרו? נתינת המקום לבני האדם לטעות ולקום  🔹 איך תחיית המתים קשורה לגשם ולזרע שטומנים באדמה?  🔹 למה מזכירים 6 פעמים (!) את תחיית המתים בברכה הזו? סוגים שונים של תחייה פרטית ולאומית  


תפילת הלחש (1) - ברכת אבות - תעודת הזהות שלך

 🔹 בכל שיעור נלמד ברכה אחת מתפילת שמונה-עשרה.  🔹 למה הולכים 3 צעדים אחורה וקדימה לפני התפילה?  🔹 למה מדברים בברכה הראשונה על האבות שלנו ולא על הקב"ה?  🔹 לאיפה נעלמו המילים "מלך העולם" מהברכה הראשונה?