תפילת הלחש (7) - גאולה - אבא אכפתי לצרות של ילדיו

 🔹  על איזו גאולה מבקשים בברכה הזו? 🔹  היכולת לבוא בתפילה בתור ילד שפונה לעזרה 🔹  מה מתכוונים באמירת "ראה נא"? הרי ה' רואה ויודע הכל. 🔹  חלוקת הברכות האמצעיות בתפילה ל-6 פרטיות ו-6 כלליות 🔹  "גאולה ש ל מ ה" - הסיפור על הרב פיינשטיין והרבי מסאטמר 🔹  בקשה שדורשת גם לקיחת אחריות מצידנו.