שאלות ותשובות לט"ו בשבט

 

ט"ו בשבט בשנה שאחרי השמיטה

הרב יוני דון-יחייא


מה העומק שיש בט"ו בשבט?

התורה מקשרת בינינו לבין העצים, "כי האדם עץ השדה" אבל קשה לכתוב בקצרה על זה. תוכל לשמוע שני שיעורים שהעברתי על עומק הקשר ועל מה אפשר ללמוד משבעת המינים לחיים שלנו.

 

האם ט"ו בשבט קובע איזה פירות קדושים בקדושת שביעית?

לא. בשונה משנים רגילות, השמיטה חלה מראש השנה תשפ"ב ועד סופה, ללא קשר לט"ו בשבט (שבת הארץ ד, ט-יג).

 

אז אין בפירות שבשוק ובחצר קדושת שביעית כיום?

בחנויות כמעט כל הפירות מ'היתר מכירה' וכד' ואין בהם קדושת שביעית.

בחצר הפרטית כמעט כל הפירות התחילו לגדול בשמיטה ולכן יש בהם קדושת שביעית ומותר לאוכלם בלי להפריש תרומות ומעשרות. ייתכן למשל שסק ולימון שהתחילו לגדול השנה.

 

האם אפשר לטפל בגינת הנוי ובעצים שלי כרגיל?

מותר לטפל בגינה כרגיל, לנקות, לשתול וכדומה. בירקות שגדלים בחצר אין קדושת שביעית. אבל הפירות שעל העץ התחילו לגדול בשמיטה ולכן הם קדושים ויש להפקיר אותם.

איך? להודיע לאנשים בסביבתך שיש אצלך פירות של הפקר מקדושת שביעית וניתן לבוא לקחת. אם יש אי נעימות שייכנסו לשטח שלך תוכל להכין שקית עם פירות לכל מי שיבוא לקחת.

תוכל לקטוף גם לעצמך מפירות העץ, אבל לא לקטוף הכל (כי הם הפקר) אלא כמות שמשמשת אתכם לכמה ימים.

נזכיר שאפשר לאכול פירות שביעית איך שרוצים, טרי, מבושל או בשייק. שארית מועטת בצלחת אפשר לזרוק. כמות גדולה יותר שנותרה יש להכניס לשקית ולהניח בפח.

 

אפשר כבר לקנות אוכל או פרחים בחנויות בלי לבדוק אם יש כשרות?

פרחים מותר, אבל בפירות וירקות צריך תמיד לבדוק כשרות בלי קשר לשמיטה:

כי כל ירק ופרי שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות נקרא "טבל" והוא לא כשר.

וכל פרי שנקטף מהעץ בשלוש השנים הראשונות של העץ נקרא "ערלה" וגם הוא לא כשר.

 

האם ט"ו בשבט קובע מתי נגמרות 3 שנות עורלה ומותר לאכול מהפירות?

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות והוא 'גואל' את העץ מהעורלה שלו. לעומק של העניין ראה "טללי חיים" ט"ו בשבט (עמ' כו).

מי שנטע עץ במהלך שנת תש"פ, בט"ו בשבט מחר העץ 'גדל בשנה' ונכנס לשנה הרביעית שלו. זאת אומרת שהפירות שנמצאים כעת על העץ עדיין עורלה ואין לאוכלם. אבל הפירות שיגדלו מכאן ואילך יהיו פירות שנה רביעית – "פירות רבעי".

פירות שנה רביעית מותר לאכול אחרי שפודים את קדושתם על מטבע. להרחבה ניתן לפנות אליי או לקרוא ברשת.

 

שמעתי שצריך להפקיר פירות של קדושת שביעית בשלב כלשהו, זה נכון?

כן, קוראים למצוה זו "ביעור פירות שביעית". אכתוב עליה בפעם אחרת.

 

"מצוה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות

זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל"

(הראי"ה, אורות ישראל ט, ט).

 

ט"ו בשבט שמח ובריא!

ושנשמח בכל הטוב שיש לנו