שו"ת בין המיצרים (2) – בילויים וחגיגות

 שו"ת בין המיצרים (2) – בילויים וחגיגות 

הרב יוני דון-יחייא

 

בוקר אור!

 

עד מתי אפשר להסתפר?

אשכנזים וחלק מהספרדים נוהגים שלא להסתפר בשלושת השבועות, ולמנהגם ניתן להסתפר ב-3 הימים הקרובים, עד שבת.

חלק מהספרדים הנוקטים כ'שולחן ערוך' מחמירים רק ב'שבוע שחל בו' תשעה באב. השנה ט' באב חל בשבת והצום נדחה ליום ראשון ולכן למנהגם מותר להקל עד הצום עצמו, אבל ראוי להימנע מתספורת בשבוע שלפני הצום (שו"ע תקנא, ג-ד; אור לציון ג, כז, ו).

 

קשה לי מאוד שלא לשמוע מוזיקה. האם עד ראש חודש אב אסור או מותר?

נהגו לאסור ריקודים בימים אלה (מג"א תקנא, י). יש שלמדו מכך שגם שמיעת מוזיקה אסורה (הגר"ע יוסף ביחו"ד ו, לד ועוד).

אבל בימינו שמיעת מוזיקה היא דבר שיגרתי ואינה אירוע חגיגי שמביא לריקוד. מוזיקה אמנם גורמת לאנשים רבים מצב רוח טוב – וזה מצוין, כי תמיד יש להיות בשמחה, לעומת מצב רוח קודר שמביא למידות רעות, מריבות וחטאים (רבי אהרן מקרלין).

לכן נראה שמותר לשמוע מוזיקה לעצמך (הרב יהושע בן מאיר בשם מו"ר הגר"א שפירא; הרב דיכובסקי בתחומין כ"א). נכון לשמוע מוזיקה יהודית שאין בה תוכן שלילי, וזה נכון לכל השנה (ראו במאמר המוזיקה שכתבתי).

נכון שלא לשמוע שירים בעוצמה חזקה, שיוצרת אוירה של שמחה יתירה. וגם לא לשמוע שירי חתונה שמחים.

 

האם מותר לי ללכת לשיעור נגינה פרטי? ולנגן לעצמי בשקט?

מי שיש לו מורה פרטי שמלמד אותו נגינה באופן קבוע, יכול להמשיך בחודש תמוז, כי מטרתו ללמוד ולא להרבות בשמחה (בצל החכמה ו, סא; צי"א טז, יט).

נראה לענ"ד שבדומה לשמיעת שירים, מותר לאדם לנגן לעצמו שירים רגילים ושקטים שאינם של שמחה. אין בכך שמחה יתירה אלא נעימות והרגעה (הרב דיכובסקי, שם). אבל לא ראוי לנגן עם חברים או משפחה.

 

האם מותר לקיים חוג מחול לבנות, ששומעים בו מוזיקה תוך כדי התירגול?

חוג נועד ללימוד, ולא לריקודי שמחה שנאסרו. בנוסף, יש חשיבות למצוא לילדים ונערים פעילות חיובית בחופש ופעמים רבות האלטרנטיבה בעייתית בהרבה. לכן מותר לקיים חוג כזה עד סוף חודש תמוז, ולא יגישו שם אוכל כי יש להימנע מסעודה שיש בה מוזיקה (מו"ר הרב יהושע בן מאיר).

 

האם מותר לעשות ערב קריוקי עם חברים?

לא. כתבנו שניתן להקל במוזיקה רק כשאין בה שמחה או חגיגיות. בהתכנסות עם חברים יש להימנע משמיעת מוזיקה ומקריוקי.

 

איך מעסיקים את הילדים שנמצאים בחופש בבין המיצרים?

עד ראש חודש אב רוב הפעילויות וגם האטרקציות מותרות, כפי שנפרט. חשוב למצוא פעילויות חיוביות לילדים בחופש, ולשקול מה האלטרנטיבה אם לא נמצא להם עיסוקים חיוביים.

חלק מהחינוך הוא לשלב ערכים שאנו מאמינים בהם בזמן עם הילדים, והחופש הוא הזדמנות מצויינת כהורים לכך: לימוד קצר, סיפור יפה, "רצים למשנה", התנדבות או תיקון של פינה מסויימת במושב או בשכונה.

 

האם פעילויות מים מותרות?

מותר ללכת לבריכה, למעיינות ולים, כמובן בהפרדה בין גברים לנשים (תה"ד קנ; עי' שו"ע תקנא, טז; אול"צ ג, כה, ה). בכל השנה יש להיזהר מטביעה ח"ו, ובבין המיצרים שמידת הדין גוברת, יש לנהוג במשנה זהירות (פסק"ת סע' מו).

מותר לעשות קורס ללימוד שחייה לילדים, ולנסות שהקורס יסתיים עד ראש חודש אב (או שימשיך אחרי ט' באב).

 

אטרקציות אחרות?

החלקרח, I Jump וכד' – מותר, בצניעות המתאימה בין בנים לבנות.

הליכה להופעות מוזיקליות? אין ללכת.

טאבון ו'על האש' - מותר, בלי מוזיקה ברקע.

 

האם מותר לצאת לנופש משפחתי בחודש תמוז?

כן, מותר וחשוב שיהיו זמנים זוגיים וזמנים משפחתיים שמחזקים את הביחד המשפחתי, והרבה פעמים בתקופה הזו יש פנאי לכך.

 

האם מותר לחגוג בת מצווה או אירוסין?

נחלקו הפוסקים אם נכון לדחות אירועים חגיגיים לאחרי ט' באב או ששמחת המצווה היא סיבה למסיבה. למעשה ניתן לקיים חגיגת בר מצווה או בת מצווה אם זהו היום שבו הגיעו למצוות, יום חגיגי שבו הם זוכים להצטרף לתיקון עולם דרך התחייבות במצוות, ויאמרו שם דברי תורה. ניתן להקל ולהשמיע מוזיקה, ולרקוד, כל עוד מקובל לעשות כן גם בשאר השנה (עי' חזו"ע תעניות עמ' קנא ויבי"א ו, כט).

לכן למשל, אפשר לערוך סעודת ברית מילה מכובדת באולם. אבל לעניות דעתי אין להביא תזמורת, כי לא מקובל כיום להביא תזמורת לברית אלא להשמיע מוזיקה מוקלטת.

סיום מסכת – מותר לחגוג באופן המקובל בשאר השנה.