וידויים מבוארים ליום כיפור

 

וידויים מבוארים ליום כיפור

 

הנה כמה וידויים שקיבלתי, עם ביאור שמאפשר להרחיב את המבט על מה שאומרים בתפילות יום כיפור. ולמצוא נקודות שנוגעות בי.

איני אחראי על התוכן.

ויש גם וידוי עם מקום ריק ליד כל שורה. אפשר להדפיס ולכתוב לעצמך מה שנוגע אליך השנה.

גמר חתימה טובה!!


וידוי מבואר מהרב יצחק יעקובוביץ'וידוי מבואר מידידי הרב יוני לביאוידוי עם מקום ריק למילוי עצמי, מהרב יצחק פייגלין


התשובה (8) - היכולת לסלוח

שו"ת ליום כיפור (שנת תשפ"ג)

שו"ת ליום כיפור

הרב יוני דון-יחייא

 

תחילת הצום: 17:49

סיום הצום: 18:56

 

הכנות לצום

אפשר עצה טובה כדי לזכות לסליחה וכפרה ביום כיפור?

כלל גדול מסרו לנו חכמינו (ראש השנה יז, א):

"אמר רבא: כל המעביר על מידותיו – מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר "נושא עוון ועובר על פשע", למי נושא עוון? למי שעובר על פשע". כלומר, באותו אופן שבו אדם נוקט כלפי חברו, כך נוקטים כלפיו בשמיים.

"דלמעלה דנין מידה כנגד מידה. וצריך למחול לחברו אפילו אם עיוות כנגדו במזיד ובמרד, ואז מוחלין לו גם כן אפילו על המזידות!" (שעה"צ תרו, ח).

לכן גם אם הפוגע לא הגיע לבקש סליחה, ראוי שמעצמך תמחל לו. הנוהג לפנים משורת הדין עם חברו, ממשיך על עצמו משמיים במידה כנגד מידה את רחמי ה', לפנים משורת הדין.

בנוסף, בימים אלה אנו עוסקים בהשגחת ה' עלינו, וקל יותר להבין שהכל משמיים. במקום להתעסק בפוגע, מדוע עשה מה שעשה וכדומה, אפשר להתמקד פנימה, שוודאי יש סיבה שגרמה לכך שנגרם לי צער.

 

מהו מנהג הכפרות?

יש נוהגים לשחוט תרנגול ויש נוהגים לתת צדקה. כל אחד יעשה כמנהגו. נוהגים לתת גם בעבור ילדים ואפילו בעד עובר (רמ"א תרה, א).

הנוהגים לתת צדקה בתור כפרות לוקחים סכום כסף שניתן לקנות בו עוף, ואומרים את הנוסח הכתוב במחזורים. כשמסובבים את הכסף מעל הראש, במקום לומר "זה התרנגול ילך למיתה", אומרים "זה הכסף ילך לצדקה" (עי' מ"ב ב).

את הכסף נותנים לצדקה. אם אין אפשרות לתת באותו יום, ניתן לשמור אותו בשקית עם פתק ("צדקה") עד אחרי יום כיפור, כדי שלא ישתמשו בו בטעות וישכחו שהוא מיועד לצדקה.

 

מה אוכלים בסעודה המפסקת?

כדי לכבד את הסעודה נוהגים לאכול בה עוף (מ"ב תרח, טז). גברים נמנעים מלאכול בסעודה זו ביצים ומאכלי חלב חמים, ואם אוכלים בשר ממילא אסור (רמ"א תרח, ד ומ"ב יח; ילקוט יוסף).

טוב לצחצח שיניים לפני הצום כדי שלא יישארו שאריות אוכל בפה. וגם לבריאות השיניים, משום שהצחצוח הבא יהיה רק במוצאי הצום.

 

מה מברכים בהדלקת הנרות?

נוהגים להדליק נרות לפני כניסת יום כיפור, ומברכים עליהם (רמ"א תרי, ב; בא"ח ש"ר, וילך, ט).

נשים מברכות שהחיינו בהדלקת הנרות (שם). לפי הרב עובדיה תברך בסוף ההדלקה ולאחר שתחלוץ מנעליה, כי בברכת שהחיינו מקבלת עליה את קדושת יום כיפור (חזו"ע עמ' רנז). נשים הנוהגות לברך, ישימו לב שלא לברך פעם נוספת שהחיינו בסוף 'כל נדרי' (שעה"צ תריט, ז).

 

האם יש להדליק נר נשמה?

כן. רבים מדליקים לפני כניסת הצום נר נשמה על הורה שנפטר (רמ"א תרי, ד). גם מי שהוריו חיים ידליק נר נשמה בשביל ברכת "בורא מאורי האש" בהבדלה במוצאי הצום, ראו בהמשך לגבי הבדלה.

 

הלכות יום כיפור

האם די בכך שאשמע את החזן אומר כל נדרי?

כל אחד ואחת יאמר עם החזן בלחש את 'כל נדרי', משום שכולם צריכים להתיר את נדריהם (מ"ב תריט, ב). ובפרט נשים, שלא השתתפו בהתרת נדרים בערב ראש השנה.

 

אילו מלאכות אסורות ביום כיפור?

בשונה מחגים אחרים, דיני יום כיפור זהים לשבת ואין בו כל היתר של 'אוכל נפש', העברת אש וכדומה (שו"ע תריא, ב).

בנוסף, ישנם חמישה איסורים (שו"ע תריא, א): אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה בשמן, נעילת מנעל עור ואישות.

 

האם מותר לצחצח שיניים?

אין לצחצח שיניים, אפילו מי שמצטער מאוד ללא צחצוח (רמ"א תריג, ד ומ"ב תקסז, יא. בשונה מט' באב שהתירו למי שמצטער מאוד). אפשר לצחצח עם מברשת בלי משחה ובלי מים.

 

מה כלול באיסור רחיצה?

אין להתקלח ואפילו לא לרחוץ ידיים או פנים. אין לשטוף כלים (עי' שו"ע תריג, א). אין לטבול במקוה ביום כיפור. גם אשה שהגיע זמן טבילתה תמתין למוצאי יום כיפור (שו"ע תריג, יא-יב). לצורך הפסק טהרה מותר לרחוץ את האיזור (מ"ב תריג, לא).

רחיצה שאינה לתענוג מותרת: בבוקר נוטלים ידיים 3 פעמים רק עד סוף האצבעות, בלי כף היד. מותר לנקות עם מעט מים לכלוך בעיניים, אבל אין להעביר ידיים רטובות על הפנים לנקותם.

אחרי שירותים נוטלים ידיים עד סוף האצבעות כדי לנקותן מלכלוך או כדי שאפשר יהיה להתפלל (שו"ע תריג, ב-ד ומ"ב ט).

מותר לנקות במים תינוק שהתלכלך. אם היד התלכלכה, למשל אחרי החלפת טיטול, מותר לרחוץ את המקום המלוכלך, ואם צריך אפשר גם עם סבון (פניני הלכה ט, ב).

יוצא דופן הוא כהן שעולה לדוכן שנוטל כל ידיו כרגיל ולא עד קצה אצבעותיו (מ"ב תריג, ז).

 

מהו איסור סיכה?

אסור למרוח שמנים על הגוף. אבל משחה רפואית מותרת (שו"ע תריד, א). אם אינה נוזלית, יניח אותה ('יתופף') על הגוף, בלי למרוח אותה, משום איסור ממרח.

 

מה דין דאודורנט ובושם?

אין לשים אותם על הגוף כדי שינדוף ריח טוב, מכיוון שכל הרטבה של הגוף אסורה. אבל אם המטרה היא למנוע ריחות רעים, מותר (הרב מרדכי אליהו במקראי קודש עמ' קמט; הרב דב ליאור באתר 'ישיבה'. ויש שאסרו מדין רחיצה או סיכה – הרב אלישיב והרב נבנצל במקראי קודש הנ"ל).

דאודורנט מוצק שצריך למורחו אסור בכל שבת וחג משום מלאכת 'ממרח'.

 

איזה נעליים לובשים ביום כיפור?

אסור ללבוש נעל או סנדל שיש בהם עור. חומרים אחרים מותרים (שו"ע תריד, ב). ראוי להחמיר שלא ללבוש נעל נוחה וחזקה שרגילים להשתמש בה בכל השנה, כגון סנדלי שורש (מ"ב תריד, ה).

 

מהם דיני איש ואשתו?

יחסי אישות אסורים. יש להרחיק את המיטות ולנהוג דיני הרחקה במהלך יום כיפור (שו"ע תרטו, א).

 

מה דין חולה ביום כיפור?

הרחבנו על כך בנפרד. מוזמנים להתקשר ולשאול.

 

האם מותר להריח בצום טבק ובשמים?

מותר להריח טבק ובשמים ביום כיפור. וטוב להריח מדי פעם בשמים כדי להשלים מאה ברכות ביום (מ"ב תריב, יח).

 

האם חייבים לעמוד באמירת הוידוי?

את הוידוי יש לומר בעמידה, שהיא דרך הכנעה, ואין להישען על שולחן וכד' (שו"ע תרז, ג ומ"ב).

טוב להתכופף בוידוי כמו בזמן שאומרים "מודים אנחנו לך", או לפחות לכוף מעט את הראש (מ"ב ושעה"צ שם).

חולה או יולדת שאינם יכולים לעמוד, יאמרו וידוי בישיבה או אפילו בשכיבה (ועי' ברכ"י קלא, ח, ושעה"צ יב).

 

סיום הצום

מתי מותר לאכול ולשתות?

עם סיום הצום לפי השעה המתפרסמת בלוחות, מותר לאכול ולשתות לאחר שמבדילים (מ"ב תרכד, ג).

מי שחלש/ה מאוד, יכול להקל כ-20 דקות לאחר השקיעה (חזו"ע עמ' שפח).

אשה שרוצה לאכול יכולה להבדיל לעצמה, כולל ברכת "מאורי האש", ואינה צריכה לחכות שבעלה יחזור (שו"ע רצו, ח; ציץ אליעזר יד, מג; שש"כ סא, כד). ותשתה מהכוס, אף אם בשאר השנה היא מקפידה שלא לשתות מכוס ההבדלה (מ"ב רצו, לה).

אשה שחיכתה לבעלה, והוא כבר שמע הבדלה בבית הכנסת, יכול להבדיל שוב בשבילה. אבל עדיף שתבדיל לעצמה (ילקוט יוסף רצו, יג-טז; פניני הלכה שבת, עמ' 136).

 

מדוע במוצאי יום כיפור סדר ההבדלה יוצא דופן?

במוצאי יום טוב מברכים רק על היין ("בורא פרי הגפן") וברכת ההבדלה ("המבדיל"). ואילו במוצאי יום כיפור מברכים גם "בורא מאורי האש" בדומה למוצאי שבת. מדוע?

הטעם לכך הוא שבמוצאי שבת מברכים בגלל שהאש נבראה במוצאי שבת. ואילו במוצאי יום כיפור מברכים כדי להדגיש שהעברת אש היתה אסורה במשך היום, בשונה מחג רגיל שהדבר מותר. לכן תיקנו לברך על אש שדלקה כל השבת, להראות שלא השתמשנו בה עד כה. על כן מדליקים לפני החג נר נשמה ועליו מברכים בהבדלה.

אם אין נר או שהנר נכבה, אפשר להדליק מנר הנשמה של השכנים.

אם לא מוצאים נר כזה, לא מברכים על האש (שו"ע תרכד, ד-ז ומ"ב, בה"ל ושעה"צ).

על הבשמים אין נוהגים לברך (שו"ע תרכד, ג ומ"ב).

 

קידוש לבנה.

נוהגים לקדש את הלבנה במוצאי הצום. המהדרים נוטלים ידיהם לפני כן ג' פעמים, מכיוון שעד כה נטלו בצום רק עד סוף האצבעות ולא את כל היד (עי' פסקי תשובות תקנא, לא).

 

שנה טובה ושמחה, בריאה ומשמעותית

וגמר חתימה טובה!!