אומנות ההודיה / ברכת "מודים אנחנו" - תפילת הלחש (18)

 🔹 הברכה הכי חשובה בשמונה-עשרה 🔹 אל תשלח חבר לומר תודה! 🔹 תודה על היכולת לומר תודה 🔹 2 משמעויות שונות למילה "מודים" 🔹 קיבלת טוב? ספר לחבריך! 🔹 ניסים בכל יום?


הרצון לקירבה - ברכת "רצה" בתפילת הלחש (שיעור 17)

 🔹 איך נפרדים? בציפייה למפגש הבא 🔹 היכן מתקיים עולם הקורבנות גם כיום? 🔹 מקודם ביקשנו רחמים, כעת - מעוררים את הרצון! 🔹 מה הביא ישועה לקהילת החסידים? (סיפור) 🔹 "ותחזינה עינינו" כבר מתרחש היום


מישהו שתמיד ישמע אותך... ברכת "שומע תפילה" (שיעור 16)

 🔹 יש מי שתמיד ישמע אותך... והאבא שלנו מרחם! 🔹החותם של כל הבקשות 🔹 מה המילה שחוזרת הכי הרבה פעמים בתפילת הלחש? (הפתעה!) 🔹 שני חלקי הברכה - אל אבא ואל המלך 🔹 זמן להוסיף בקשות אישיות.