התשובה (6) - ההפרדה המלאכותית בין 'חברתי' ו'דתי'

 למה בנפש יש נטייה להפריד בין האלוקי והאנושי? איך באמת מפייסים מי שנפגע? לימוד משותף בהלכות תשובה לרמב"ם (פרק ב).