מעלת ברכת המזון והסוד של ברכות המאכלים

 🔸למה דווקא ברכה על אוכל נבחרה להיות מצווה מהתורה? 🔸 הסוד של ברכות ההנאה - חוויית נוכחות של הקב״ה וקיום ״שיויתי ה׳ לנגדי תמיד״.