שו"ת בין המיצרים (1)


ב"ה תמוז תשפ"ב 

 

שו"ת בין המיצרים (1)

הרב יוני דון-יחייא

 

בוקר טוב!

בימים הקרובים נפתח בהלכות של חודש תמוז - השבועיים שמתחילים ביום ראשון הקרוב (צום י"ז בתמוז), ומסתיימים ביום חמישי, כ"ט בתמוז. נתייחס בנפרד ל'תשעת הימים', מראש חודש אב עד הצום.

 

מה הסיפור שמאחורי "בין המיצרים"?

סיפור של זהות יהודית. הזהות שלנו מתחילה בתור עם. התורה ניתנה לעם ישראל והיא אינה דת ליחידים. החגים הם רגעי השיא שלנו במרחב הזמן והם מעצבים את הזהות המופלאה שלנו.

במרחב המקום, הביטוי הישראלי החזק ביותר הוא המקדש. שם מתגלה הקשר התמידי שלנו לה' בהשראת השכינה, ודרכו כולנו מתאחדים ומתכנסים. לכן גם האובדן של המקדש והאירועים שהובילו אליו הם חלק מהותי מהזהות שלנו.

היהדות בחוכמתה מבטאת בהדרגה את מנהגי האבלות, שנועדו לעורר שייכות וחיבור אל הנקודה הכללית שבתוכינו. ישנם ארבעה שלבים: א) החל מי"ז בתמוז נמנעים משמחה חגיגית.  ב) משנכנס אב ממעטים יותר בשמחה.  ג) בשבוע שחל בו ט' באב האבלות גוברת.  ד) בט' באב צמים. למרות שהיהדות מתנגדת לסיגופים, ישנה אימרה: "מי יכול לאכול ביום הזה?". ההכרה שאנו חלק מעם גדול עם ייעוד ענק שטרם התממש, לא נותנת לנו מרגוע לאכול ולשתות ביום הזה.

 

מהו העקרון המנחה במנהגים של חודש תמוז?

הימנעות משמחה מיוחדת או חגיגית, יחד עם שמירה על שיגרה נעימה של חיים.

מי שיכול/ה, יקדיש מזמנו אחת לשבוע לאמירת פרקי 'תיקון חצות' (מופיע בסידורים של עדות המזרח), ואפשר לאומרו גם אחרי חצות היום עד הערב (עי' מ"ב תקנא, קג מהאריז"ל).

 

האם מותר לעשות קניות? לקנות רכב, רהיטים ובגדים?

מותר לקנות דברים חדשים בחודש תמוז (עי' שו"ע תקנא, ז). אבל נהגו להימנע מלברך שהחיינו בימים אלה (שו"ע יז), כי לא מתאים לברך בימי פורענות "והגיענו לזמן הזה" (מ"ב צח). ולכן אין בעיה לקנות כל דבר שאינך רגיל/ה לברך עליו שהחיינו (מ"ב מה).

בגד שמברכים עליו שהחיינו, ניתן ללובשו בשבת שאז מותר לברך שהחיינו (מ"ב צט ושעה"צ מח; חזון עובדיה תעניות עמ' קכט). או ללבוש את הבגד אחרי ט' באב.

אם יש צורך להשתמש בדבר החדש ביום חול ולא בשבת, כגון רכב חדש שדרוש לצורכי עבודה, ניתן להשתמש בו בלי לברך שהחיינו (אגרות משה ג, פ).

הידעת? ברכת "שהחיינו" תוקנה לדבר שיש בו הנאה אישית, ואילו דבר שנהנים ממנו כמה אנשים, מברכים על קנייתו "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הטוב והמיטיב" (שו"ע רכג, ה). את הברכה הזו מותר לברך בימים אלה (שע"ת יח*). ולכן הקונה רהיט משמעותי שנהנים ממנו בני הבית, או רכב שנהנים ממנו גם אשתו או ילדיו, יברכו "הטוב והמיטיב" (אג"מ שם).

תיקון בגדים אצל תופרת ונעליים אצל הסנדלר, מותרים (עי' שו"ע תקנא, ז-ח).

 

האם בנייה וחתימת חוזים מותרים בימים אלה?

מותר לבנות בתים, לשפץ בתים, לצבוע קירות וכל כיוצא בזה בחודש תמוז. רק מראש חודש אב והלאה נאסרו חלק מהדברים האלה (שו"ע תקנא, ב).

מותר לחתום על חוזה של מכירת דירה, קנייה דירה, שכירות דירה והסכם עבודה בחודש תמוז. וכן מותר לעבור דירה בימים אלה (אול"צ ג, כו, א). בדברים אלה יש צורך טבעי של חיים, ולא נאסרו. לגבי תשעת הימים נכתוב בנפרד.

מי שקנה דירה או בנה בית, ונכנס לגור עם אשתו, יכול לברך גם בימים אלה ברכת "הטוב והמיטיב" על הדירה, כמו שכתבנו מקודם. עדות המזרח לא נהגו גם בשאר השנה לברך על דירה חדשה (עי' בא"ח א ראה, ו; ילקו"י שובע שמחות (חנוכת הבית, ב) – וברכת שהחיינו אין מברכים בימים אלה).

מותר לעשות חנוכת הבית בימי תמוז. ניתן לשיר בלי להשמיע מוזיקה ובלי כלי נגינה (עי' שו"ת לבושי מרדכי או"ח א, קא).