יסודות אמונה (5) - האבולוציה, המדעים המדויקים וההסטוריה מחזקים את האמונה

 * לימוד משותף בהלכות יסודי התורה לרמב"ם, פרק ב'. * איך התבוננות בטבע ובמדע מחזקים את האהבה והיראה כלפי אלוקים. * תפיסה הרמונית של העולם, הטבע והנס.