שו"ת תשעת הימים שנת תשפ"ב - תשעה באב שנדחה ליום ראשון

 


ב"ה

שו"ת תשעת הימים

שנת תשפ"ב - תשעה באב שנדחה ליום ראשון 

עם הרב יוני דון-יחייא

 

מרבים באהבה.

משנכנס אב ממעטים בשמחה. אבל מרבים באהבה. אנו זקוקים מאוד לאחדות ואהבה, זקוקים לרחמי שמים שתלוים גם הם באהבה שבינינו. בזכות אהבה, ויתור, עין טובה וחסד נזכה שיתהפך החודש בעזרת ה' מיגון לשמחה!

 

האם כל העדות ממעטים בשמחה מראש חודש?

כן. דברי חז"ל "משנכנס אב ממעטין בשמחה" (תענית כו, ב) נכונים לכולם. השנה חודש אב מתחיל ביום שישי וגם ראש חודש כלול בהנחייה הזו.

אבל בדברים מסוימים האשכנזים נוהגים להחמיר כבר מראש חודש, ועדות המזרח רק משבוע שחל בו ט' באב. ובגלל שהצום נדחה השנה ליום ראשון, יוצא שאין "שבוע שחל בו" ט' באב (עי' שו"ע תקנא, ג-ד).

 

האם ספרדים מסתפרים אחרי ראש חודש?

לפי השולחן ערוך מותר להסתפר עד השבוע שחל בו תשעה באב. כאמור, חלק מהספרדים מקילים להסתפר השנה גם בשבוע הבא, אבל ראוי להימנע מיום ראשון (אור לציון ג, כז, ו).

 

אז מה אסור לכולם בתשעת הימים?

שמחה יתירה. אין לקיים אירועים חגיגיים, כגון ימי הולדת, בילויים, אטרקציות בקבוצות. אין להיכנס למעיין, בריכה וים, אבל רחיצה לצורכי רפואה מותרת (אחרונים).

מותר לשבת לדבר עם חבר במסעדה כי אין בכך שמחה יתירה, כל עוד לא באים כקבוצה גדולה.

וכן מותרים שאר מפגשים בפורום קטן ולא חגיגי.

צעירים שאוהבים לטייל ולהלך בארץ, בלי מעיינות, גיטרה וכדומה, מותר. ויש להיזהר ממסלולים מסוכנים בימים אלה (הרב אליקים לבנון).

 

האם בריכה וחוגים לילדים מותרים?

נראה להתיר לילדים קטנים (עד גיל 5-6) בריכה ביתית, שאין בה חגיגיות אלא תעסוקה לילדים, וחשוב להשגיח עליהם במיוחד כי אלה ימי דין וסכנה (עי' שו"ע יח).

חוגי שחיה ונגינה לא נועדו לבילוי אלא ללמידה. לכתחילה עדיף לדחות, אבל אם יש צורך, הם מותרים עד שבוע שחל בו ט' באב, ובשנה הזו שהצום חל ביום ראשון – מותר כל השבוע עד הצום (צי"א טז, יט).

 

מה עם מקלחת רגילה לשם נקיות?

לכולם מותר לעשות מקלחת קצרה לשם נקיות, במים פושרים או קרים (כדין אסטניס בשו"ע יו"ד שפא, ג; אג"מ אה"ע ד, פד). עדות המזרח מקילים גם במים חמים (אור לציון ג, כז, ה).

אשה שצריכה לטבול עושה את כל ההכנות לטבילה כרגיל. חוץ מהצום עצמו שאין טובלים בו (עי' שו"ע תקנא, טז).

       

האם מותר לשמוע מוזיקה בתשעת הימים?

נחלקו בכך הפוסקים. לעניות דעתי בתשעת הימים אפשר לשמוע רק מוזיקה יהודית שקטה. אי שמיעת מוזיקה כרגיל נותנת מקום בתוך השיגרה לאבלות על החורבן (הבאתי בעבר את המקורות לכך).

 

האם אפשר לקנות דברים חדשים?

אין לקנות רכב, רהיטים, בגדים וצעצועים, וגם לא להזמינם מהמפעל, משום שיש בעצם הקנייה שמחה (שו"ע תקנא, ז ומ"ב; אול"צ ג, כו).

נוהגים שלא לברך שהחיינו על בגד חדש בתשעת הימים, וגם בשתי השבתות של תשעת הימים לא מברכים (מ"ב מה). וחלק מהספרדים מקילים בשבת (עי' חזו"ע עמ' קכט).

אבל התירו קניות בכמה מצבים: כאשר יש הזדמנות לקנייה זולה במיוחד, או שיהיה קשה אחרי הצום לקנות את הדבר, מותר לקנות ולא להשתמש בחפץ עד אחרי הצום (עי' מ"ב יא, פניני הלכה).

מותר לקנות כשנוצר הכרח, כגון להחליף מזגן או רכב שהתקלקלו או ילד שנקרעו לו הנעליים.

מותר לקנות כלי בית פשוטים כמו צלחות (עי' לקט יושר א עמ' קא, פסק"ת יא).

מותר לקנות לצורך מצוה, כגון נעלי בד בשביל הצום, ספרי קודש ותפילין (אג"מ או"ח ג, פ).

 

מהם דיני אכילת בשר?

הקשר התמידי בין ישראל לאביהם שבשמיים התבטא בקורבן התמיד ובניסוך היין על המזבח. המנהג להימנע מבשר ויין באים לבטא את החיסרון הזה (ב"י).

אשכנזים אינם אוכלים בשר ועוף ואינם שותים יין ומיץ ענבים מראש חודש, שחל השנה ביום שישי. ספרדים מתירים בראש חודש לכבוד היום, ולאחריו אינם אוכלים.

אבל בשבת אין אבילות וכולם מתירים לאכול כרגיל, וכן ניתן להבדיל במוצאי שבת על היין (עי' שו"ע תקנא, ט-י; יחו"ד א, מא; פסק"ת לה).

חלק מהתימנים נוהגים לאכול בשר ויין בתשעת הימים, ונמנעים רק בסעודה המפסקת (הרב רצאבי).

נוהגים שלא לאכול גם בשר שנשאר משבת, וגם מאכל שחלק ממנו הוא רכיבי בשר. אבל מותר לבשל מאכל פרווה בסיר בשרי נקי (עי' שע"ת; מ"ב סג).

אפשר לתת לילדים עד גיל שש לאכול בשר (דברי יציב או"ח רלו) ויש מתירים עד גיל תשע (עי' בפסק"ת מא).

 

האם מותר לחתום על חוזה של קניית דירה או שכירות דירה?

בתשעת הימים נוהגים שלא לחתום על חוזה, מפני השמחה שבדבר, ומפני שאין ברכה בימים אלה. אבל אם יש הכרח לעבור דירה, או שיש חשש להפסיד הזדמנות, או שעלול להיגרם הפסד כספי, מותר (עי' שו"ע תקנא, א-ב ומ"ב יא-יב).

גם לגבי מעבר דירה, אם נחוץ לעבור בימים אלה ולא לאחר מכן, מותר. את חנוכת הבית יש לקיים אחרי ט' באב (עי' לבושי מרדכי א, קא).

 

האם מותר להמשיך בבניית בית חדש בתשעת הימים?

בית שנחוץ למגורים מותר לבנותו בתשעת הימים, חוץ מט' באב שאסור (עי' שו"ע תקנא, ב ומ"ב; מ"ב תקנד, מו).

שיפוץ מותר אם הוא לצורך, למשל אם התקלקל דבר שמפריע למגורים. וכן כדי למנוע הפסד כספי, למשל נזק שעלול להחמיר אם לא יטופל. וכן לגבי הזמנת חומרי בנייה וכד', שמותר אם זה לצורך (שם; נטעי גבריאל כח, ט).

והוא הדין לגבי צביעת קירות, שאין לצבוע אלא אם כן יש הכרח או למניעת הפסד, כגון שרוצה להשכירה בקרוב ואם לא יצבע כעת החוזה יידחה.

 

האם מותר לטפל בגינה?

שתילה ונטיעה ממילא אסורים בכל שנת השמיטה. אבל השקייה ותחזוקה שוטפת של הגינה מותרת.

 

אפשר לכבס ולגהץ?

לעדות המזרח אפשר להקל השנה עד ט' באב כי הצום נדחה ליום ראשון. אשכנזים אינם מכבסים ומגהצים החל מראש חודש אב (שו"ע תקנא, ג). לכן יש לכבס ולגהץ כל מה שאפשר לפני ימים אלה.

מותר לכבס בגדי ילדים שרגילים להתלכלך (רמ"א תקנא, יד). מבוגרים שנגמרו להם הבגדים הנקיים, יכולים לכבס מה שנחוץ להם עד הצום (ועי' חבל נחלתו יא, יט). וכן מותר לגהץ אם אין בגד אחר שראוי ללובשו. אך אין לכבס באופן שיגרתי את כל הבגדים, המצעים והמגבות.

 

מה הדרך ללבוש בגדים מכובסים למנהג האשכנזים?

הרעיון לעניות דעתי הוא לעצור את השיגרה. לא להמשיך כרגיל בלבישת בגדים נקיים ומכובסים, כאשר בלב הרוחני שלנו, מקום המקדש, יש שממון וחורבן. לכן יש ללבוש בגד "משומש". יש פתרון מעשי למי שלא לבש מראש את הבגדים המכובסים, להניח את הבגד המכובס על הרצפה לזמן קצר, שאז אינו כמו חדש (עי' רמ"א יו"ד שפט, א; מנח"י י, מד).

לכבוד שבת מותר ללבוש בגדים מכובסים (רמ"א סע' ג).

 

כל המתאבל על ירושלים – זוכה ורואה בשמחתה!

(תענית ל, ב)