אסור להיות עצוב בספירת העומר - בין ששון לשמחה

 🔸הבחנה בין עצבות למיקוד 🔸בין ששון לשמחה 🔸בין שמיעת מוזיקה לחגיגה 🔸 בין "והיה" ל"ויהי"

שו"ת ספירת העומר ועצמאות

 שו"ת ספירת העומר ועצמאות 

 

חודש טוב ומבורך!

 

האם מותר לבנות, לשפץ ולעבור דירה?

מותר לקנות בית, לשפץ ולצבוע אותו, וכן להיכנס לדירה חדשה, ובפרט בארץ ישראל שיש מצוה ליישבה (יחו"ד ג, ל; ציץ אליעזר יח, מא).

מותר לעשות חנוכת הבית, ולשיר בפה בלי כלי נגינה (מזמור שיר עמ' 24 מהרב אלישיב).

מותר לנטוע עצים ופרחים (צי"א שם).

 

האם מותר לקנות רהיטים ובגדים?

מותר לעשות קניות של רהיטים ושל בגדים, ומותר לברך שהחיינו (עי' כה"ח תצג, ד; יבי"א או"ח ג, כו; ועי' מ"ב ב).

ויש מהדרים שלא לקנות בגדים אם אין הכרח, עד ל"ג בעומר (ע"פ לקט יושר א, צח).

מותר לקנות רכב. ויש מהדרים לחכות לל"ג בעומר כי יש בקנייתו שמחה יתירה (כנ"ל).

 

האם מותר לטייל וללכת לבריכה?

מותר לטייל וכן ללכת לים ולבריכה נפרדת (ציץ אליעזר יח, מא).

 

לגזוז ציפורניים?

מותר לכולם בכל ספירת העומר (ילקו"י סע' כ; עי' דע"ת תצג, ב).

 

נשים יכולות להסתפר?

נשים אשכנזיות נוהגות שלא להסתפר כמו גברים (אג"מ יו"ד ב, קלז). בעדות המזרח נהגו להקל (ילקו"י תצג, יח; אול"צ ג, יז, ג).

לכולן מותר לצבוע שיער (אין מקור וסיבה לאסור). וכן לסדר שיער הגבות והפנים (פסק"ת).

 

מתי גברים מסתפרים?

אשכנזים נוהגים להסתפר ולהתגלח מהבוקר של ל"ג בעומר (יום חמישי) והלאה. ספרדים מתירים רק למחרת מהבוקר של ל"ד לעומר (שו"ע תצג, ב).

לגבי גילוח הזקן והשפם ידוע שיש דעות לכאן ולכאן, וכדאי שכל אחד ימשיך לאחוז במנהגו.

 

האם מותר להתגלח ולהסתפר לכבוד יום העצמאות?

מותר להתגלח ביום הזיכרון אחה"צ, לכבוד יום העצמאות (מו"ר הרב אברהם שפירא), ורבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל אמר שכך ראוי ונכון לעשות.

מי שנזקק גם לתספורת בראש, יכול להסתפר (פניני הלכה ד, יא).

גם ביום העצמאות, יום חמישי, מותר להתגלח. אך ביום שישי אין להתגלח (למרות ש-ה' באייר יוצא בשבת) מכיוון שלפי הרבנות הראשית כל סדרי יום העצמאות הוקדמו ליום חמישי (הרב יעקב אריאל).

 

שנוסיף אהבה בימי הספירה, ונזכה לשמחה לקראת יום עצמאותנו!