דמותו המופלאה של הרב שמחה הכהן קוק זצ״ל

🔸אהבת הבריות שמקרינה אור 🔸הולך בדרכו של מרן הראי״ה זצ״ל 🔸תורה מרוממת בלי התנצחויות 🔸נפטר באייר תשפ״ב (תודה לאברהם הרפז על התמונה)

לשון הרע - לא מדבר אליי (חלק א)

🔸 הכח של הדיבור, לשון הרע ורכילות 🔸 לימוד ברמב״ם הלכות דעות פרק ז