תפילת הלחש (13) - על הצדיקים - נחיצותם של הצדיקים לכלל ישראל

 🔸 מה האינטרס של כלל ישראל להתפלל על הצדיקים? 🔸 למה מדגישים את הצדיקים ולא את החכמים? 🔸 לטוב בעולם תמיד יהיו מתנגדים 🔸 ללכת עם האמת בלי להתחשב בתדמית וברייטינג