מה הסיפור של שמיטת כספים ומה ההזדמנות?

 * הרעיון של שמיטת כספים * הפער בין החזון למציאות * האם יש טעם להלוות לנזקקים ולא לגבות? 

שו"ת שמיטת כספים - והזדמנות טובה


שו"ת שמיטת כספים

הרב יוני דון-יחייא

בוקר טוב!

 

למה נזכרים בסוף שנת שמיטה לדבר על שמיטת כספים?

בעוד שבוע נסיים שנה של שמיטת קרקע שבה שבתנו מעבודות קרקע כמו זריעה וכד'. כעת מגיע החלק השני של השמיטה, שמיטת כספים. מצוה שחלה ברגע אחד – "מקץ שבע שנים". ברגע האחרון של השנה, לפני כניסת השנה החדשה.

 

מה הסיפור של שמיטת כספים?

המצווה היא לוותר על החובות שחייבים לך ולתת סיכוי לאנשים לצאת ממעגל העוני ולהתחיל מחדש.

 

זה לא מציאותי לוותר על החובות! הכלכלה בנויה על הלוואות.

נכון. אי אפשר באופן גורף למחוק את כל החובות. בפרט שהרבה הלוואות כיום הם לצורך השקעות ולא בשביל נזקקים, והמצווה נועדה בעיקר בשביל אלה שבאמת מתקשים להשתקם.

למעשה, נוהגים לחתום על "פרוזבול" ואז מותר לגבות את החובות כרגיל.

 

איך עובד הטריק של פרוזבול?

מצווה לוותר על חובות פרטיים, אבל לא על חובות ציבוריים. בפרוזבול אדם מוסר באופן עקרוני את חובותיו לניהול של גוף ציבורי, בית-דין.

 

האם כולם צריכים לחתום על פרוזבול, נשים כגברים? נערים?

נשים וגברים שווים במצוות שמיטה. גם הגרים בחו"ל מצווים בשמיטת כספים.

כל מי שיש לו / לה חשבון בנק או פנסיה צריכים לחתום על פרוזבול. הכסף שנמצא שם הוא סוג של הלוואה שנעשות בה השקעות (עי' שו"ע חו"מ סז, ג).

גם בחור צעיר שהלווה לחברו כסף, יחתום.

 

על איזה נוסח חותמים?

במרחבי הרשת פורסמו כמה נוסחים טובים שנעשו על-ידי רבנים ידועים. יש שני נוסחים עיקריים:

א. נוסח שבו חותמים שני עדים, שמעידים שההלוואות שלך נמסרו לבית דין.

ב. נוסח שבו חותמים שלושה והם נחשבים ל'בית דין', בדומה לאופן שבו עושים התרת נדרים.

·        מצורף נוסח שכתבתי, אפשר להדפיס ולמלא (ע"פ הנוסח של מכון התורה והארץ, עם הסברים והוספות).

·        למעוניינים בטופס מקוון:

https://forms.iforms.co.il/Show_form/bcl0sx558vxg97

 

איך בפועל ממלאים פרוזבול?

כותבים את השם המלא שלך ואת התאריך, אומרים בפני שניים או שלושה עדים (תלוי בנוסח שיש לך) את הנוסח שכתוב שם, והם חותמים.

עדיף שהעדים לא יהיו קרובים שלך ולא קרובים זה לזה (חזו"ע עמ' סב).

יש לשמור את הפרוזבול אצלך עד ראש השנה (עי' יבי"א חו"מ ג, ו).

 

מתי חותמים?

מתי שרוצים עד ראש השנה הבא עלינו לטובה.

הזמן המובחר לחתום הוא ביום ראשון הבא, היום האחרון של השנה, ביחד עם התרת נדרים שעושים בבוקר.

מי שעלול לשכוח או להחמיץ, שיחתום עכשיו ולא יחכה לרגע האחרון (הרב רימון עמ' 343).

 

האם אני יכול לחתום גם בשביל אשתי או להפך?

כן. מי שחותם על הפרוזבול יציין שחותם גם עבור בן זוגו (בנוסח שצירפתי זה כתוב).

 

**********************

 

האם יש דרך לעשות זכר למצווה של שמיטת כספים?

יש הידור נאה שאני ממליץ עליו: לתת השבוע הלוואה לנזקקים לכמה ימים, ולהחליט שאותה לא אגבה אחרי שנת השמיטה אלא אוותר עליה כדין שמיטת כספים. ה"בן איש חי" (בפר' כי תבוא) ועוד פוסקים המליצו לעשות זאת.

 

זו בעצם תרומה לעניים, אז מה ההבדל אם נקרא לזה "תרומה" או "הלוואה"?

בפועל זו תרומה. ולכן אפשר לתת מכספי מעשר כספים (קטיף שביעית כה, ל). אבל יש בעיניי משמעות עמוקה לתת דווקא הלוואה לפי דיני שמיטה.

בחיים שלנו יש בדרך כלל פער בין רצוי למצוי. בשמיטת כספים הפער גדול מאוד: החזון היפה של שמיטה קורא לצימצום פערים ונתינת הזדמנות לחלש לפתוח דף חדש. התרבות הכלכלית לעומת זאת, בנויה על דאגה של כל אדם לכספו. שמיטת כספים מזכירה את החלום שלנו, לזכות לחברה עם פחות פערים.  

נשים לב שהתורה דיברה דווקא על חובות. מה יותר קל לך, לתת אלף שקל לעניים, או לוותר על חוב של אלף שקל שלא הוחזר לך? התורם חש שמחה על המעשה הטוב של הנתינה. אבל מלווה חש בעלות על הכסף, ולכן קשה לו לוותר על החזרת החוב גם אם הלווה מתקשה להשיב.

לכן טוב לתת כסף בתור הלוואה שלא תיגבה, ולהתרגל לכך שלא כל הלוואה חייבים לדרוש בחזרה.

 

איך עושים בפועל את ההידור של שמיטת כספים?

א. ניתן להעביר אליי בביט (054-6702319) או פייבוקס. אני אקבל את הכסף בתור הלוואה.

פייבוקס:  https://payboxapp.page.link/NWVVjXfVsdJRG5VK8

ב. ניתן לתרום דרך המיזם היפה של "נדיבי ארץ" שפועלים בפריסה ארצית מול הבנקים כדי להגיע להסדר שיבטל את החוב לגמרי. אפשר לקרוא על המיזם ולתרום להם דרך הרשת.

 

לשנה של נתינה טובה תכתבו ותחתמו!


נוסח פרוזבול - הדפס ומלא

 איך בפועל ממלאים פרוזבול?

כותבים את השם המלא שלך ואת התאריך, אומרים בפני שני עדים את הנוסח שכתוב שם, והם חותמים.

עדיף שהעדים לא יהיו קרובים שלך ולא קרובים זה לזה (חזו"ע עמ' סב).

יש לשמור את הפרוזבול אצלך עד ראש השנה (עי' יבי"א חו"מ ג, ו).