יסודות אמונה (9) - "מראית העין" - להימנע ממעשה כי הוא לא נראה טוב בעיני אחרים?!

 🔸 לימוד ברמב"ם הלכות יסודי התורה (פרק ה) 🔸 קידוש השם - לתת לשיגרה שלך מימד ערכי ואידיאליסטי 🔸 "מה יאמרו אחרים" - השיקול העקרוני שבזה 🔸 כניסה למסעדה לא כשרה לקניית מאכל כשר 

יסודות אמונה (8) - רגע המבחן של נקודת היהדות שבך

 🔸 לימוד בהלכות יסודי התורה לרמב"ם (פרק ה)  🔸 דילמה מוסרית בהצלת חיים - מוסר יחסי או קדושת החיים כערך מוחלט?

יסודות אמונה (7) - האם חיים או מתים על קידוש השם?

 🔸 לימוד ברמב"ם הלכות יסודי התורה (פרק ה)  🔸 הגדרת 'קידוש השם'  🔸 ה' אוהב את ישראל יותר מאשר אהבתו לתורה

יסודות אמונה (6) - שינויים בלימוד פנימיות התורה ובאסטרונומיה

 🔸לימוד בהלכות יסודי התורה לרמב״ם (פרקים ב-ד). 🔸התיאוריה האסטרונומית של תלמי מול המדע שבימינו. 🔸יידע מדעי של חכמינו אינו קודש ועשוי להשתנות. 🔸שערי פנימיות התורה נפתחו בעידן הגאולה