שו"ת צום גדליה

 ב"ה

שו"ת צום גדליה

הרב יוני דון-יחייא

 

שנה טובה!

 

על מה מצטערים בצום גדליה?

אחרי חורבן מקדש ראשון נותרה שארית פליטה בארץ. עם רציחת המנהיג גדליה, נכבתה הגחלת הקטנה של התיישבות יהודית בארץ ישראל (מ"ב תקמט, ב).

 

האם מותר לצחצח שיניים בצום?

בתעניות הקטנות כמו צום גדליה מי שמרגיש לא בנוח בלי צחצוח יכול לצחצח, בתשומת לב שלא יבלע מים (מ"ב תקסז, יא).

 

מי פטור מלצום?

חולים, מעוברות ומניקות פטורים מלצום (ערוה"ש תקנ, א; עי' שער הציון תקנ, ב, וכך הוא מנהג ירושלים). יש שהקלו ליולדת אפילו שאינה מניקה 24 חודש לאחר הלידה, אבל מקובל להחמיר בזה אם היא מרגישה טוב (מקראי קודש תעניות א, ד וחזו"ע פורים ג, ב).

מי שצריך ליטול תרופות קבועות, יטול גם בצום. ואם אינו יודע לבלוע כדור בלי מים, יבלע עם מעט מים. ומי שחייב לפי ההנחיות ליטול את הכדור עם שתיה ואכילה, מותר לעשות כן.

מי שהותר לו שלא לצום, אינו צריך לשתות בשיעורים קטנים (כמו ביום כיפור) אלא שותה ואוכל כרגיל. אך יימנע מלאכול ממתקים ומותרות כדי להשתתף עם הציבור בצער הכללי (מ"ב תקנ, ה).

גם קטנים בגיל חינוך, שפטורים מלצום, ראוי לחנכם למעט בממתקים ביום זה.

 

האם מותר להתקלח ולטבול במקוה בצום גדליה?

מותר. איסור רחיצה הוא דווקא בצום ט' באב וביום כיפור. כמו שהאיסור ללבוש נעלי עור נאמר דווקא בט' באב (שו"ע תקנ, ב).

 

האם מותר לשמוע מוזיקה, לכבס ולעשות קניות בצום גדליה?

מותר. לא מדובר בשלושת השבועות שבהם חלק מהדברים הללו נאסרו.

יחד עם זאת, אנחנו בעשרת ימי תשובה, והצום נועד להגברת הטוב אצלנו. כדאי למצוא זמן להוסיף במצוות ביום הזה כמו נתינת צדקה, לימוד תורה, אמירת תהילים וכדומה. שלא יהיה כיום חול רגיל.

 

מתי מסתיים הצום?

בצאת הכוכבים. השנה תשפ"ג זה יוצא ב-18:50.

 

גמר חתימה טובה!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה